คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (Klüber Lubrication) ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่กำหนดทิศทางการตลาดในอนาคตโดยใช้ความชำนาญทางด้านไทรโบโลยี (Tribology) สำหรับคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น นวัตกรรม คือการที่เราสามารถระบุความต้องการและแนวโน้มในอนาคตของลูกค้าและพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับลูกค้า

นวัตกรรมของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (Klüber Lubrication) ได้ผสมผสานความสามารถของบุคลากร เทคโนโลยี และความรู้ในหลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ที่สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ การบริการและธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น

ความต้องการของลูกค้าคือแรงผลักดันของเรา

ด้วยความเอาใจใส่และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าได้มากที่สุด เราจึงควบรวมความรู้และความเชี่ยวชาญของเราเพื่อต่อยอดและเชื่อมโยงให้เกิดความเป็นไปได้ทางธุรกิจขึ้น บริษัทของเราส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสในการทดสอบและทำงานกับหลายธุรกิจสาขา เพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้โดยรวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

วัฒนธรรมการต่อยอดนวัตกรรม

วัฒนธรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์กว่าหลายทศวรรษ  ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านสารหล่อลื่น การวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้ เราจึงรักษาและพัฒนาวัฒนธรรม นวัตกรรมในหลายรูปแบบ

ผู้จัดการแผนกและผู้เชี่ยวชาญของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ต่อยอดความรู้จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจตลาดและปรับเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับลูกค้า ในการทำเวิร์คชอพ หลายๆ ครั้ง คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สนับสนุนให้พนักงานได้ทดลองแนวคิด แก้ไขปัญหา และแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรม

เหนือกว่าการใช้งาน

ด้วยเราเป็นคู่ค้าที่ดีและเข้มแข็งของลูกค้าของเรา ๆ ได้นำเทคโนโลยีไตรโบโลยี (Tribological) มาใช้ เพื่อสร้างความแตกต่างในการทำงานเพื่อวันพรุ่งนี้

การผสมผสานความต้องการของลูกค้าให้สอดคล้องกับแนวทางของนวัตกรรมของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ที่ประสบความสำเร็จมีหลายตัวอย่างดังต่อไปนี้ :

 • การสนับสนุนผู้ประกอบการ : ด้วยหลักสูตรการอบรมที่หลากหลาย เช่น Design sprints , Lean , Design thinking, Business Model Canvas คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้ พัฒนา และทดสอบนวัตกรรมใหม่ สร้างแนวความคิดและพัฒนาด้วยแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะทำให้พนักงานได้เปิดโลกทัศน์และช่วยให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • น้ำมันหล่อลื่นแบบน้ำ (Hydro Lubricants) : เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นซึ่งใช้น้ำเป็นพื้นฐานในการผลิตแทนน้ำมันและสารเพิ่มคุณภาพอื่นๆ
 • เรามี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำมันธรรมชาติ อาทิ Klüberbio LG 39-700 มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ในหลากหลายการใช้งาน และยังช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี
 • เมื่อผสมผสานการใช้งานผลิตภัณฑ์เข้ากับ KlüberEfficiencySupport จะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานให้เครื่องจักรในโรงงานและทุกขั้นตอนการผลิต ช่วยลดต้นทุนและลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

 • TH ติดต่อ

  บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  เลขที่ 5 อาคารดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้นที่ 12
  ซอยกรุงเทพกรีฑา 4 (บีกริม)
  ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก
  บางกะปิ กรุงเทพ 10240
  ประเทศไทย

  email : marketing@th.klueber.com
  Phone : +66 (0) 2792 2822

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว