การกัดกร่อนอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการผลิตและสินค้า เป็นต้นเหตุที่จะนำไปสู่การซ่อมแซมครั้งใหญ่ การหยุดทำงานของเครื่องจักร และค่าใช้จ่าย การเลือกใช้สารป้องกันการกัดกร่อนที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณ เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องความเสียหายกับอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังเป็นการช่วยปกป้องความเสียหายให้กับธุรกิจคุณ

โดยสรุป : สารป้องกันการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม โดย คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

  • หล่อลื่นและปกป้องอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ เพื่อลดการสึกหรอและความเสียหายของพื้นผิวต่างๆที่ต้องการปกป้อง
  • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐานจนมั่นใจในคุณภาพ
  • ตรงตามความต้องการ เพื่อตอบสนองให้เหมาะสมแต่ละลักษณะงาน
  • เป็นผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง มีความสามารถและเชี่ยวชาญ จากประสบการณ์และการวิจัยมากว่า 90 ปี

สารป้องกันการกัดกร่อนคืออะไร

สารป้องกันการกัดกร่อนคือ สารที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการความเสียหาย จากการกัดกร่อน อันไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นกับโลหะประเภทต่าง ๆ หรือวัสดุต่าง ๆ ในภาวะต่าง ๆ หรือเมื่อวัตถุสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น

การกัดกร่อนทำให้เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่สูงมาก ข้อมูลจาก World Corrosion Organization ระบุว่า มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการกัดกร่อนของวัสดุต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมระดับต่างๆ ของประเทศ มีมากถึง 3-4 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP  ดังนั้นการเลือกใช้สารป้องกันการกัดกร่อนที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถปกป้องพื้นผิวได้ในระยะยาว โดยมั่นใจได้ว่าเครื่องจักรทำงานได้เป็นปกติ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียหายชองเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดี

น้ำมันหล่อลื่น สำหรับการป้องกันการกัดกร่อนประเภทต่างๆ จะให้ประสิทธิผลในการปกป้องการกัดกร่อนแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ประเภทน้ำมัน (Oil)  ประเภทจาระบี (Grease)  ประเภทครีมทา (Paste) หรือประเภทสารเคลือบ (Bonded coating) เป็นต้น ล้วนทำหน้าที่แยกพื้นผิวของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรออกจากปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการกัดกร่อน

คุณประโยชน์ของสารป้องกันการกัดกร่อน โดย คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

การกัดกร่อนไม่เพียงลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ แต่ยังนำไปสู่การหยุดการผลิต หากจำเป็นต้องทำการซ่อมบำรุง และเพิ่มต้นทุนการบำรุงรักษา  สารป้องกันการกัดกร่อนที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ จะช่วยปกป้องความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการไทรโบโลจี (Tribology)  (การทำงานหนักของเครื่องจักร, อุณหภูมิ)

คุณประโยชน์ของสารปกป้องการกัดกร่อนโดย คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น :

  • ยืดอายุรอบการเปลี่ยนสารหล่อลื่น หรือการหล่อลื่นซ้ำ และลดต้นทุนการบำรุงรักษา เนื่องจากการสึกหรอที่น้อยกว่า
  • ปกป้องพื้นผิวที่มีโอกาสสัมผัสปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย อาทิ โซ่ เฟือง บานพับ สกรูและแหวน รางโลหะ ตลับลูกปืน และอื่นๆ
  • ลดความเสียหาย และง่ายในการประกอบและถอดประกอบ อาทิ จุดในการขันสกรู
  • ลดเสียงรบกวน
  • ทำงานได้อย่างปลอดภัยด้วยน้ำมันหล่อลื่น ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสำหรับการผลิตอาหาร NSF H1

การป้องกันการกัดกร่อนที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ

การเลือกใช้สารป้องกันการกัดกร่อนที่เหมาะสม ต้องคำนึงถึงความต้องการเฉพาะ  เช่น การป้องกันสนิมที่มีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในวิธีการยืดอายุใช้งานอุปกรณ์ นอกเหนือจากองค์ประกอบภายในของวัสดุ  ความเร็วในการผลิต   ช่วงอุณหภูมิ  และสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบ  เราแนะนำให้ป้องกันการกัดกร่อนที่จำเป็นตามหลักการไทรโบโลจี (Tribology)  เพื่อการปกป้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีทั้งน้ำมันหล่อลื่น ป้องกันการกัดกร่อนของอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาวะปกติ โดยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และน้ำมันหล่อลื่น ละลายการกัดกร่อนประสิทธิภาพสูง สำหรับอุปกรณ์ที่เกิดการกัดกร่อนขึ้นแล้ว

การเลือกใช้งานสารป้องกันการกัดกร่อนที่ถูกต้องเมื่อเริ่มต้นคุณจะสามารถปกป้องอุปกรณ์ต่างๆ ให้ปราศจากความเสียหายและยืดอายุการใช้งานอย่างเห็นได้ชัด คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนหลายรูปแบบ อาทิ ประเภทน้ำมัน (Oil)  ประเภทจาระบี (Grease)  ประเภทครีมทา (Paste) หรือประเภทสารเคลือบติด (Bonded coating) หรือแม้แต่การกัดกร่อนรูปแบบเฉพาะ เช่น การผุกร่อน หรือการกัดกร่อนจากการสัมผัส

การเลือกน้ำมันหล่อลื่น ปกป้องการกัดกร่อนสำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาวะปกติ :

สารป้องกันการกัดกร่อนในอุตสาหกรรมไม่เพียงช่วยปกป้องวัสดุได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ยังช่วยละลายการกัดกร่อนที่ก่อตัวขึ้น ด้วยความสามารถของน้ำมันหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ในการจำกัดส่วนที่เกิดการกัดกร่อน ไม่ให้เกิดการลุกลาม และยืดอายุการใช้งาน ลดต้นทุนในการผลิต รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างเห็นได้ชัด

ผลิตภัณฑ์ละลายการกัดกร่อนสำหรับอุปกรณ์ที่เกิดการกัดกร่อนขึ้นแล้ว

คุณประโยชน์ของสารปกป้องการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม โดยคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

ในสภาวะการทำงานที่หนักหน่วง การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงที่เชื่อถือได้จะช่วยปกป้องอุปกรณ์จากการกัดกร่อน ผลิตภัณฑ์ปกป้องการกัดกร่อนในอุตสาหกรรมที่ผลิตโดย คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างยอดเยี่ยม ตลอดเวลา 90 ปีที่ผ่านมา คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น สำหรับอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้และตรงตามความต้องการมากที่สุด เรายังมีบริการให้คำแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องการกัดกร่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายในการผลิตรูปแบบใดที่คุณกำลังเผชิญ  เรายินดีช่วยคุณ หาทางออกที่ดีที่สุดจากทั้งผลิตภัณฑ์พื้นฐานของเรา หรือผลิตภัณฑ์พิเศษที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรทำงานได้อย่างราบรื่น หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานสารหล่อลื่นเพื่อการปกป้องการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น  ยินดีช่วยเหลือคุณเสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว