การแก้ปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับ อุตสาหกรรมแต่ละชนิด

ทุกๆ อุตสาหกรรมต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการโดยเฉพาะของตน และตรงกับความต้องการของผู้ผลิตหรือผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร หรือพลังงานลม

Industries
Components

สารหล่อลื่นเกรดพิเศษสำหรับ ชิ้นส่วนอุปกรณ์แต่ละชนิด

ทุกๆชิ้นส่วนของเครื่องจักร ต้องการน้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษ อาทิเช่น ตลับลูกปืนแบบกลิ้ง (Ball bearing) โซ่ วาลว์ สกรู และลิเนียไกด์ น้ำมันหล่อลื่นจะต้องตรงกับความต้องการงานอย่างเฉพาะเจาะจงของชิ้นส่วนอุปกรณ์แต่ละชนิดด้วย และยังต้องมีความหลากหลายในการใช้งานด้วย

สารหล่อลื่นคุณภาพสูงของเรา

จาระบี (Lubricating greases)

จาระบี (Lubricating greases)

Lubricating oils

Lubricating oils

Lubricating pastes

Lubricating pastes

Lubricating waxes

Lubricating waxes

Lubricant sprays

Lubricant sprays

Bonded coatings

Bonded coatings

Corrosion inhibitors

Corrosion inhibitors

Process lubricants

Process lubricants

Hydro Lubricants

Hydro Lubricants

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว