จาระบีที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก จะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา รวมถึงการทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง ดังนั้น คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น จึงได้พัฒนาจาระบีเกรดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มความพร้อมของเครื่องจักรในโรงงานให้สูงขึ้นเพื่อเครื่องจักรสามารถที่จะทำงานได้ตลอดเวลา

โรงงานเหล็กต้องเผชิญกับต้นทุนด้านการดำเนินงานที่สูงมาก ทุกค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปก็เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของสายการผลิต โดยที่ทุกครั้งที่สายการผลิตหยุดชะงักย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ชิ้นส่วนของเครื่องจักรทุกชิ้นถูกคาดหวังว่า จะทำงานได้เป็นเวลานาน และนานยิ่งขึ้นโดยเชื่อถือได้ ชิ้นส่วนของเครื่องจักรและจาระบีต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูง รับภาระโหลดสูง  น้ำ ไอน้ำ และสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งจาระบีมาตรฐานทั่วไปจะไม่สามารถรับมือกับสภาวะเหล่านี้ได้นานเพียงพอ

เพื่อให้มั่นใจว่า การลงทุนของคุณที่จ่ายออกไปนั้นคุ้มค่า คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ขอเสนอจาระบีเกรดพิเศษ สำหรับกระบวนการผลิตเหล็กทั้งระบบ ซึ่งสามารถลดการสึกหรอของเครื่องจักรได้ แม้ในสภาวะการทำงานที่เลวร้าย และยังสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของชิ้นส่วนให้มากขึ้น นอกจากนี้จาระบีเกรดพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น  ยังช่วยลดความสิ้นเปลืองในการใช้งาน และยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม  ด้วยปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มความพร้อมของเครื่องจักรในโรงงานของคุณ ยังส่งผลให้ผลกำไรของคุณเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

ผู้เชี่ยวชาญของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น รับรู้ถึงความต้องการในกระบวนการต่าง ๆ ของการผลิตเหล็ก เริ่มจากการถลุงเหล็ก การแปรรูปเหล็ก การหล่อเหล็ก และการผลิตเหล็กม้วน ไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนใด คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ และช่วยให้คุณเลือกใช้จาระบีที่เหมาะสม และนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของเราที่มีอยู่แล้ว คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ยังได้พัฒนานวัตกรรม และเทคนิคใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตเหล็ก

ประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์

อุตสาหกรรมเหล็กมีกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังถูกคาดหวังจากสาธารณชนให้ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษ ดังนั้น คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น จะสามารถสนับสนุนคุณด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของคุณด้วยจาระบีเกรดพิเศษจาก คลูเบอร์          ลูบริเคชั่น โดยที่เราเป็นผู้ผลิตจาระบีเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม "International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) และข้อบังคับของ "องค์กรประเมินประสิทธิภาพ" (EVO)

KlüberEfficiencySupport
ดำเนินการต่อ

KlüberEfficiencySupport

ผู้ผลิตและผู้ปฏิบัติงาน ต้องการให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและเต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน การเลือกจาระบีที่เหมาะสมที่สุดมีศักยภาพอย่างมากทำให้การใช้พลังงานสูงสุด แต่ใช้อะไหล่และใช้แรงงานต่ำ และเพิ่มผลผลิตได้ด้วย

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

  • โรงงานและเครื่องจักรมีความพร้อมในการผลิตเพิ่มขึ้น และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับการหล่อลื่นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
  • ลดความสิ้นเปลืองในการใช้จาระบี และสถานที่ทำงานสะอาดขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานซึ่งจะส่งผลให้มีกำไรในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
  • ช่วยให้โรงงานของคุณผ่านการรับรองเกี่ยวกับประหยัดพลังงานได้ด้วยจาระบีของจากคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

Here you find a product selection of กลุ่มย่อยทั้งหมด for the steel industry

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว