โซ่ คือ องค์ประกอบสำคัญของระบบส่งกำลัง ระบบการทำงานของโซ่ที่มีความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนานคือสิ่งสำคัญ โดยสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นตั้งต้นของบริษัทผู้ผลิตโซ่และการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วงระหว่างการใช้งานจริง น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สามารถช่วยปกป้องโซ่ของคุณจากการสึกหรอและช่วยขยายอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซ่มีหลากหลายประเภท เช่น โซ่ที่ใช้งานในการขนส่งลำเลียง และที่ใช้ในการขับเคลื่อนหรือการยก ซึ่งโซ่เป็นอุปกรณ์ที่รับความเค้นสูง เนื่องจากโซ่มีการทำงานที่ต่อเนื่องในสภาวะที่มีแรงเสียดทานแบบผสม (Mixed friction) ส่งผลให้เกิดความเค้นสูงและแรงกระแทกในส่วนประกอบของโซ่ การใช้งานที่หลากหลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ความเค้นเพิ่มสูงขึ้น เช่น อุณหภูมิสูงหรือตัวกลางต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโซ่ของคุณสามารถใช้งานได้ยาวนานรับมือกับสภาวะเหล่านี้ได้ เราจึงพัฒนาน้ำมันหล่อลื่นที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ครอบคลุมการใช้งานทุกประเภทและตรงตามความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น

อุตสาหกรรมยานยนต์ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเกรดสังเคราะห์ชนิดทนต่ออุณหภูมิสูงและสามารถใช้งานได้ในหลากหลายขั้นตอนของโรงทำสี

อุตสาหกรรมอาหาร เรามีน้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการจดทะเบียน NSF H1 น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีความหลากหลายรวมทั้งสามารถทนต่อตัวกลางที่มีปัจจัยเสี่ยงและสามารถสลายตัวทางชีวภาพได้

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ยังให้คำปรึกษาในการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นอย่างเหมาะสมและถูกต้องตรงตามการใช้งานของคุณ และคัดสรรน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมที่สุดกับโซ่ของคุณ

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ทั่วโลก ในฐานะที่คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทผู้ผลิตโซ่ เราให้ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ได้ตรงความต้องการตั้งแต่เริ่มแรก นี่คือเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น คือ ตัวเลือกแรกของกลุ่ม OEM และบริษัทผู้ผลิตสินค้ามากมาย

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:

  • อายุการใช้งานของโซ่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้น้ำมันหล่อลื่นของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โดยการปรับปรุงพฤติกรรมของแรงเสียดทาน
  • เพิ่มระยะเวลาการใช้งานโดยลดอัตราการซ่อมบำรุง
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากช่วยลดการใช้น้ำมันหล่อลื่น

คลิก เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ตาม การใช้งานหลัก สำหรับโซ่

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว