การประกอบและถอดประกอบด้วยการบิดเกลียวให้แน่น จำเป็นต้องใช้กำลังที่พอเหมาะในการขันหรือหมุน และต้องไม่สร้างความเสียหายให้อุปกรณ์ ซึ่งการใช้น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ช่วยคุณได้ นอกจากน้ำมันหล่อลื่นของเราจะช่วยให้การประกอบและถอดประกอบเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังช่วยลดแรงเสียดทาน เพิ่มกำลังขันยึด ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดี

การขันสกรูให้แน่นต้องอาศัยหลักการทางไทรโบโลจี (Tribology) เช่นกัน  ได้แก่  การที่มีแรงเค้นระหว่างพื้นผิวที่สูง การเกิดแรงเสียดทานแบบผสม (Mixed friction)  การเกิดแรงเสียดทานแบบบราวเดอรี่ (Boundary friction) และการเกิดการไถลตัวระหว่างพื้นผิวสัมผัส ดังนั้นคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่น จึงต้องมีประสิทธิภาพที่สูง โดยสามารถดูดซับแรงได้ในระดับที่สูง สามารถควบคุมค่าแรงเสียดทานให้พอเหมาะเพื่อให้เกิดกำลังขันยึดที่สูงพร้อมแรงบิดแน่นที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้น้ำมันหล่อลื่น ยังต้องคงประสิทธิภาพในอุณหภูมิสูง เพื่อปกป้องความเสียหายที่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

เลือกสารหล่อลื่นที่เหมาะสมเพื่อความสำเร็จ

การเลือกน้ำมันหล่อลื่น ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขณะใช้งาน ตัวกลางระหว่างพื้นผิวสัมผัส และประเภทของวัสดุ ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์สูงของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ยินดีให้คำแนะนำน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ ตัวอย่างลูกค้าของเราจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ไว้วางใจในน้ำมันหล่อลื่นของเราที่เสถียรในทุกช่วงอุณหภูมิการหล่อลื่น เพื่อประกอบการเทอร์โบชาร์จ  หรือ บางอุตสาหกรรมมีความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดแห้งและคำนึงถึงความสะอาดเป็นสำคัญ จึงเลือกใช้ประเภทน้ำมันขี้ผึ้งและน้ำมันเคลือบของคลูเบอร์  ลูบริเคชั่น นอกจากนี้เรายังมีน้ำมันหล่อลื่นประเภทที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Biodegradable) หรือสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องดื่ม น้ำมันหล่อลื่นเกรดอาหารของเราได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF H1/H2 และ ISO-21469

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ทำงานร่วมกับผู้ผลิตสกรู  รวมถึงผู้ใช้งานจริง เป็นเวลาหลายปีเพื่อทำการศึกษาวิจัย พัฒนา และออกแบบน้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละลักษณะงาน การใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับสกรูมีคุณประโยชน์หลายประการ ทั้งปกป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการประกอบและการถอดประกอบ เพิ่มกำลังขันยึดโดยไม่ต้องใช้แรงบิดเพิ่ม นอกจากนี้ยังช่วยลดแรงเสียดทาน แม้จะเป็นสกรูและแหวนขนาดเล็ก ก็สามารถช่วยคุณ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้

Here you find a product selection of การใช้งานหลัก for screws and bolts

ติดต่อเรา

If you have any questions on our lubricants, we will be pleased to advise you.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว