ความคาดหวังต่อซัพพลายเออร์

คุณสามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้สำหรับความคาดหวังที่เรามีต่อซัพพลายเออร์ของเราในแง่ของมาตรฐานทางจริยธรรม หน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม การปกป้องสิ่งแวดล้อม และความเป็นกลางทางสภาพอากาศ ที่ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานห้าข้อดังต่อไปนี้:

  • ปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมในทุกส่วนและทุกสถานการณ์ตามหลักจรรยาบรรณของเรา และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
  • การลดการปลดปล่อยคาร์บอนที่ได้รับการพิสูจน์ยืนยัน เพื่อที่จะบรรลุความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศตลอดทั้งสายโซ่อุปทานจนถึงปี 2045 ได้ในที่สุด
  • อัปเดตความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงผลการประเมินรอยเท้านิเวศน์ (ecological footprint) / วัฏจักรชีวิต สำหรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด
  • เพิ่มสัดส่วนของการรีไซเคิลในวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของเรา
  • ร่วมกันกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อสร้างโซลูชั่นที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับลูกค้าของเราด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม

ความคาดหวังเหล่านี้ประกอบกันเป็นพื้นฐานของการร่วมมือดำเนินงานและพันธกิจของเราต่ออนาคตที่ยั่งยืนและธุรกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอน เราเชื่อว่าการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ของเราจะช่วยทำให้มั่นใจถึงการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงสุดได้ เมื่อเราร่วมมือกัน เราจะสามารถสร้างผลกระทบต่อโลกเชิงบวกทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว