ด้วยนวัตกรรมการใช้น้ำแทนน้ำมันเป็นส่วนผสมหลักของสารหล่อลื่น คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เปิดโลกทัศน์ใหม่ของความเป็นไปได้ในการใช้งานกับอุตสาหกรรม โดยน้ำจะช่วยสร้างความเย็นตามธรรมชาติ จึงลดอุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น และยืดอายุอุปกรณ์ สารหล่อลื่นสูตรน้ำยังปลอดภัยต่อสุขภาพในการทำงานมากกว่า ทั้งยังเป็นแนวทางในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยสรุป : สารหล่อลื่นสูตรน้ำ (Hydro Lubricants) จาก คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (Klüber Lubrication)

 • นวัตกรรมเทคโนโลยี (Innovative technology) : น้ำเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยหล่อเย็น
 • ลดการใช้พลังงาน (Reduced energy consumption) : ลดแรงเสียดทานและสึกหรอของอุปกรณ์
 • ลดอุณหภูมิของอุปกรณ์ (Substantial temperature reduction in the component) : น้ำช่วยสร้างการหล่อเย็นตามธรรมชาติ จึงช่วยยืดอายุอุปกรณ์และการใช้งาน
 • ไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตราย (No harmful solvents) : ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ปกป้องสุขภาพ

สารหล่อลื่นสูตรน้ำคืออะไร

สารหล่อลื่นสูตรน้ำ (Hydro Lubricants) เป็นสารหล่อลื่นชนิดเนื้อเดียวกัน ซึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ :

 • ใช้น้ำเป็นสารเติมแต่ง
 • หรือใช้น้ำแทนที่ส่วนผสมหลักประเภทน้ำมัน

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนานี้ น้ำมีคุณสมบัติที่สำคัญ :  หมุนเวียนกลับมาใช้ได้ สามารถหาได้ทั่วโลก ไม่เป็นพิษ และไม่ติดไฟ ในปัจจุบันสารหล่อลื่นสูตรน้ำใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมกับเกียร์และยานยนต์ e-mobility

Wolfgang Sammer, Head of Business Development ของ Klüber Lubrication München SE & Co. KG ได้อธิบายถึงนวัตกรรมในการพัฒนาสารหล่อลื่นสูตรน้ำขึ้น ซึ่งช่วยให้เรามองเห็นอนาคตได้อย่างชัดเจน

คุณประโยชน์ของสารหล่อลื่นสูตรน้ำ : เพิ่มประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม

น้ำมีคุณสมบัติการหล่อเย็นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีในการผลิตสารหล่อลื่นสูตรน้ำของ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น คุณสมบัติในการหล่อเย็นจะช่วยลดการเกิดความร้อนในอุปกรณ์ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้สารหล่อลื่นสูตรน้ำยังช่วยลดการเสียดทานและสึกหรอ ยืดอายุการใช้งานให้อุปกรณ์ของคุณ

ต่อยอดอนาคตด้วยเทคโนโลยีสารหล่อลื่นสูตรน้ำในวันนี้

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาสารหล่อลื่นสูตรน้ำกำลังอยู่ในระหว่างการต่อยอดและพัฒนา คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีสารหล่อลื่นที่สามารถใช้งานได้จริง เช่น Klüberplus C2 series สำหรับใช้หล่อลื่นกับสายพานลำเลียง ส่วนประกอบของน้ำและน้ำมันรวมเป็นเนื้อเดียวช่วยควบคุมปริมาณการใช้และลดอุณหภูมิขณะใช้งาน

สารหล่อลื่นสำหรับสายพานลำเลียง ที่พัฒนาแล้วของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น - Klüberplus C2 series (Conveyor lubricant) ส่วนผสมของน้ำเป็นสารเติมแต่ง ซึ่งช่วยควบคุมปริมาณการใช้ได้แม่นยำขึ้น:

 • ทำความสะอาดขณะเครื่องกำลังทำงานได้ง่ายกว่า เนื่องจากทำงานได้นิ่งกว่า
 • เพิ่มความปลอดภัยขณะทำงาน เนื่องจากน้ำเป็นสารไม่ติดไฟ จึงช่วยลดโอกาสการเกิดอันตราย และไม่เป็นอันตรายเมื่อสูดดม

นอกจากนี้สารหล่อลื่นสูตรน้ำยังสามารถใช้งานกับเกียร์และระบบส่งกำลัง เช่น ใช้งานกับยานยนต์ e-mobility และในตลับลูกปืน (Bearing) คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ควบคุมการผลิตและทดสอบอย่างจริงจัง คลิก application in gearboxes

โดยหลักการแล้วยิ่ง เราสามารถพัฒนาสารหล่อลื่นสูตรน้ำเพื่อใช้งานได้มากขึ้น ผลประโยชน์ที่ตามมาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น จึงได้มองหาพันธมิตรและผู้นำการคิดค้นนวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขาเครื่องจักร e-machines และยานยนต์ e-mobility. ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ คุณจึงสามารถทดสอบสารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมหลักจากน้ำที่เหมาะกับความต้องการของคุณ พร้อมคุณประโยชน์อีกมากมายในเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

รู้หรือไม่ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้จำหน่ายสารหล่อลื่นสูตรน้ำเพื่อใช้งานกับเกียร์เมื่อปี 2018 และได้รับรางวัล German Innovation Award สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้

Water-based lubricants from Klüber Lubrication.
ดำเนินการต่อ
Hydro Lubricants - Interview with our expert Dr. Wolfgang Sammer
ดำเนินการต่อ
Hydro Lubricants - Interview with our developer Michaela Wiesböck
ดำเนินการต่อ
Hydro Lubricants - Interview with our specialist Dr. Marius Kuhn
ดำเนินการต่อ

สิ้นสุดการเดินทาง คือ การเริ่มต้นของเทคโนโลยีใหม่ของเรา : สารหล่อลื่นสูตรน้ำ จาก คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

Hydro Lubricants - บทสัมภาษณ์กับ Dr. Wolfgang Sammer (Experter)

Hydro Lubricants - บทสัมภาษณ์กับ Mr.Michaela Wiesböck (Develper)

Hydro Lubricants - บทสัมภาษณ์กับ Dr.Marius Kuhn (Specialist)

คุณประโยชน์ของสารหล่อลื่นสูตรน้ำ :

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
 • ลดแรงเสียดทานเนื่องจากคุณสมบัติการหล่อเย็นที่ดีกว่า
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ง่าย
 • ช่วยดูแลสุขอนามัยขณะทำงาน
 • เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
 • ส่งเสริมความยั่งยืนด้วยการลด CO2

เลือกใช้สารหล่อลื่นสูตรน้ำ โดย คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เพื่อเป็นทางออกในการขับเคลื่อนสู่อนาคต

หากคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับสารหล่อลื่นสูตรน้ำ หรือสนใจที่จะเป็นพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โทรหรือส่ง email หาเรา - ผู้เชี่ยวชาญของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ยินดีช่วยเหลือคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว