มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับซัพพลายเออร์

ที่ Klüber Lubrication เรามีข้อกำหนดที่ชัดเจนและไม่สามารถต่อรองได้สำหรับพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดเหล่านี้ฝังลึกอยู่ในมาตรฐานทางจริยธรรมของเรา และครอบคลุมแง่มุมอันหลากหลาย รวมถึงด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยหลักๆ แล้วมาตรฐานทางจริยธรรมของเราตั้งอยู่บนข้อตกลงและหลักการระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) แนวทางปฏิบัติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organisation - ILO) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) มาตรฐานเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นพันธกิจของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักพื้นฐานในการที่เราทำงานกับซัพพลายเออร์ของเราอีกด้วย

ความสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับซัพพลายเออร์ของเรา

การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเรา เป็นข้อกำหนดขั้นต้นสำหรับการได้รับการรับรองในฐานะซัพพลายเออร์ของ Klüber Lubrication มาตรฐานเหล่านี้ไม่สามารถต่อรองได้ และเป็นส่วนของเสาหลักของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเรามีมาตรฐานระดับสูงและค่านิยมเดียวกันนี้ร่วมกัน ดังที่เราให้คำมั่นสัญญาต่อตัวเองไว้

มาตรฐานทางจริยธรรมของเราสำหรับซัพพลายเออร์

คะแนนการจัดอันดับ Ecovadis โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงของเรา

เราสงวนสิทธิ์ที่จะประเมินซัพพลายเออร์ของเราเพิ่มเติมผ่าน Ecovadis เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจต่อความยั่งยืนและการจัดหาที่มีจริยธรรมของเรา การประเมินนี้ช่วยให้เราเข้าใจผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของสายโซ่อุปทานของเราได้ดีขึ้น และรับประกันว่าซัพพลายเออร์ของเราจะเป็นไปตามมาตรฐานของเรา นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของเรา เพื่อรับประกันว่าพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะมีค่านิยมและหลักการร่วมกันกับเรา

การมีส่วนร่วมของคุณในการจัดอันดับ Ecovadis

เมื่อเราเชิญคุณให้เข้าร่วมในการประเมินของ Ecovadis เราคาดหวังให้คุณมีส่วนร่วมอย่างเอาจริงเอาจัง การร่วมมือของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะรับประกันว่าสายโซ่อุปทานของเราจะมีจริยธรรมและยั่งยืน โปรดเข้าใจว่าการปฏิเสธไม่เข้าร่วมอาจส่งผลให้มีการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเราได้ เรามองว่าสิ่งนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันระหว่างบริษัทของเราและซัพพลายเออร์ของเรา เพื่อรับประกันผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินของ Ecovadis โปรดคลิกที่นี่

หน้าที่รับผิดชอบและความโปร่งใส: การรายงานสิ่งผิดปกติ

เราส่งเสริมให้พนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทุกราย ทำการรายงานกรณีที่น่าสงสัยหรือการประพฤติมิชอบ ซึ่งจะช่วยเราในการปกป้องค่านิยมและรับประกันว่าเราจะปฏิบัติอย่างซื่อตรงและโปร่งใสในฐานะองค์กร และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานจริยธรรม ของ Freudenberg ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรา

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว