วาล์ว และอุปกรณ์ข้อต่อ จะทำงานโดยอาศัยหลักการทางไทรโบโลจี (Tribology) จึงจำเป็นต้องลดความสึกหรอ ที่เกิดจากการเสียดทาน ดังนั้นการใช้น้ำมันหล่อลื่น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัสดุที่หลากหลายจึงมีความจำเป็นด้วยเช่นกัน น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษของ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ถูกออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะ ทำให้คุณ มั่นใจได้ว่า วาล์วและอุปกรณ์ข้อต่อ จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

วาล์ว รางเลื่อน ก๊อก ข้อต่อ และบานพับ  มีหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อน หรือการไหลของของเหลวในท่อ พบได้ในทุกประเภทอุตสาหกรรม อุปกรณ์ภายในบ้านและอุปกรณ์ทั่วไป ส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการสึกหรอ  ใช้งานได้อย่างง่ายดายและเหมาะสม ซึ่งการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ชนิดของวัสดุ รูปแบบของการเสียดทาน ใช้งานหนักหรือไม่ วิถีการเคลื่อนไหว อุณหภูมิ แรงดันและอายุการใช้งานวาล์ว นอกจากนี้วาล์วและอุปกรณ์ข้อต่อ ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด มาตรฐานและข้อกฎหมายด้วย

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับวาล์วในกระบวนการผลิตน้ำดื่มจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ  ความทนทานต่อสารละลายต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ความสามารถในการป้องกันการรั่วไหล การใช้งานได้ในทุกสภาวะอุณหภูมิ เป็นคุณสมบัติหลักของน้ำมันหล่อลื่น หรือในกระบวนการที่มีก๊าซเชื้อเพลิงเกี่ยวข้อง การทนทานต่อสารประกอบที่เกี่ยวข้องถือเป็นปัจจัยสำคัญ หรือการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซออกซิเจนต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น ที่ได้รับการรับรองว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งน้ำมันหล่อลื่น สำหรับวาล์วออกซิเจนของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ผ่านการทดสอบจากสถาบัน German Institute for Materials Research and Testing (BAM)

ทางออกที่หลากหลาย คำแนะนำที่ครอบคลุม

ความแตกต่าง และความซับซ้อนของหลักการทางไทรโบโลจี (Tribology) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานวาล์ว หรืออุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ จะมีความหลากหลาย ดังนั้นน้ำมันหล่อลื่น คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้มีการออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งานให้กับวาล์วและอุปกรณ์อย่างยอดเยี่ยม ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำพร้อมออกแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับรูปแบบ วัสดุ และองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมกันกับคุณ

ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น คุณภาพสูงชั้นนำ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ผู้ผลิตวาล์ว และอุปกรณ์ข้อต่อ เพื่อออกแบบและการใช้น้ำมันหล่อลื่น ที่เหมาะสมกับวาล์วและอุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ รวมถึงการใช้น้ำมันหล่อลื่น สำหรับการใส่ในวาล์วและอุปกรณ์ข้อต่อก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า และสำหรับอุปกรณ์ที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตต่อไป น้ำมันหล่อลื่นของ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎระเบียบ ให้คุณมั่นใจได้ว่า ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการทดสอบ

เกียรติบัตรและการรับรอง:

  • วาล์วสำหรับน้ำดื่มและอุปกรณ์สุขอนามัย : การทดสอบ Guidelines of the German Environmental Agency (DVGW-KTW-recommendations), NSF 61 certification, ÖVGW, SVGW, ACS, WRAS, AS4020, KIWA, BelgAqua
  • อุตสาหกรรมอาหาร: NSF-H1
  • การติดตั้งแก๊สและแก๊สชนิดเหลว: EN 377, DIN 3536, EN 751

ติดต่อเรา

Our experts would be pleased to advise you on the right lubricant for your application.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว