อุณหภูมิที่สูงประกอบกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง และการทำงานในสภาวะที่น้ำหนักเป็นตัน รวมไปถึงฝุ่นผงซีเมนต์นั้นเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การผลิตปูนซีเมนต์นั้น มีความยากลำบากมากขึ้น จาระบีเกรดพิเศษที่ถูกพัฒนาและผลิตโดย คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในเครื่องจักร และในกระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์

ในกระบวนการผลิตของผู้ผลิตปูนซีเมนต์นั้น กระบวนการผลิตต้องทำการผลิตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ตลับลูกปืน และชุดเกียร์เปิด ในหม้อเผาปูนซีเมนต์ ในเครื่องบด และในเครื่องบดย่อยแบบใช้แรงกระแทก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสึกหรอกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ง่าย  การเลือกจาระบีที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ  หากเลือกใช้จาระบีผิด อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่าง ๆ และส่งผลให้อายุการใช้งานเครื่องจักรลดลง ซึ่งในกรณีที่เลวร้ายคือ จะต้องมีการหยุดกระบวนการผลิตโดยจะส่งผลให้ต้นทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเพิ่มสูงขึ้นและยังส่งผลให้ผลกำไรในการประกอบการลดลงอีกด้วย

ผู้ผลิตปูนซีเมนต์หลายรายต้องพบกับปัญหาจากการเศษฝุ่นปูนซีเมนต์ที่หลุดเข้าไปในชุดเกียร์เปิดและส่งผลให้เกิดการขัดสีระหว่างผิวเฟืองเกียร์เปิดกับฝุ่นปูนซีเมนต์ที่หลุดเข้าไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสึกหรอบนฟันเฟือง และอายุการใช้งานของฟันเฟืองก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งจาระบีเกรดพิเศษชนิดใสที่พัฒนาและผลิตมาใช้งานสำหรับเฟืองเกียร์ของชุดเกียร์เปิด จะช่วยขจัดฝุ่นละอองนี้ออกจากพื้นที่หน้าสัมผัสของหน้าเฟืองได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการป้องกันการสึกหรอได้ดียิ่งขึ้น

จาระบีประสิทธิภาพสูงเพื่อความพร้อมของโรงงานขั้นสูงสุด

การใช้งานจาระบีที่ถูกต้องและเหมาะสม จะสามารถช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่ถูกหล่อลื่น และส่งผลให้เครื่องจักรมีความพร้อมใช้งานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยลดความสิ้นเปลืองของสารหล่อลื่น พร้อมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อต้นทุนในการดำเนินกิจการของทางโรงงานอีกด้วย

การเลือกใช้เครื่องจักรที่มีสมรรถนะสูง และคุณสมบัติในการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมนั้น ผู้ผลิตปูนซีเมนต์นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกคุณสมบัติของเครื่องจักรอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องด้วยคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้ทำการพัฒนาจาระบีเกรดพิเศษ สำหรับเฟืองเกียร์ในชุดเกียร์เปิด ของหม้อเผาปูนซีเมนต์ – ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมานี้ สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรมีคุณสมบัติในการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม อีกทั้งยังสามารถย่อยสลายได้ง่ายอีกด้วย

KlüberEfficiencySupport - การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย KES

ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ก็เฉกเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในแต่ละครั้งมักจะส่งผลต่อผลกำไรของคุณ เราไม่เพียงตอบสนองสารหล่อลื่นตามที่เครื่องจักรต้องการ แต่เรายังช่วยตรวจเช็ค บำรุงรักษาเฟืองเกียร์ในชุดเกียร์เปิดของคุณ และเข้าร่วมพัฒนาวางแผนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการใช้จาระบีในระยะยาวร่วมกับคุณเพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก KlüberEfficiencySupport

กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ : การลดพลังงานที่ InterCement (ประเทศบราซิล)

Success case: how InterCement reduced energy consumption
ดำเนินการต่อ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

  • ให้ความน่าเชื่อถือในการปกป้องเครื่องจักรที่จะเกิดการสึกหรอในสภาวะการทำงานที่มีภาระโหลดสูง
  • ลดการใช้จาระบีและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน
  • จาระบีที่มีคุณภาพสูงที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้
  • โรงงานมีความพร้อมในการทำงานขั้นสูงสุด

Here you find a product selection of กลุ่มย่อยทั้งหมด for the cement industry

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว