ความยั่งยืนและหลักการทางจริยธรรม

ความยั่งยืนและการกระทำที่มีความรับผิดชอบนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา ด้วยเหตุนี้เอง Klüber Lubrication จึงกำหนดเป้าหมายให้ตัวเองว่าจะเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศภายในปี 2045 ซึ่งรวมถึงขอบเขตที่ 3 เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนา การผลิต และการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรานั้นจะต้องดำเนินการอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม ผลกระทบทางสังคม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ของผลิตภัณฑ์และบริการของเรานั้นแผ่ขยายออกไปทั่วทั้งสายโซ่อุปทานทั้งหมดของเรา - รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ที่มีคุณค่าของเรา

ทำงานร่วมกันเพื่อความยั่งยืน

เรามองพันธมิตรทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ของเราว่าเป็นพันธมิตรที่ไม่อาจขาดไปได้ในการเดินทางของ Klüber Lubrication สู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศภายในปี 2045 ด้วยเหตุนี้เองเราจึงมุ่งหมายที่จะให้คุณมีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจของเราเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมและอนาคตที่มีความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ เรามีพันธกิจต่อพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบ ที่ให้ประโยชน์ต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม และเราคาดหวังสิ่งเดียวกันนี้จากซัพพลายเออร์ของเรา

เราขอเชิญให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหวังของเรา และมาเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจร่วมของเราในการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและความยั่งยืน

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว