สำหรับคลูเบอร์ ลูบริเคชั่นแล้วนั้น การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถภาพจะทำไปพร้อมๆกัน เราแสดงความรับผิดชอบในฐานะของผู้ประกอบการอย่างจริงจังและสนับสนุนการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในหลาย ๆ ด้าน - ด้วยน้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษและการบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าตลอดจนมาตรการที่ช่วยเพิ่มการสร้างมูลค่าภายในองค์กรที่ยั่งยืน

Goals for sustainable development in sight: Acting responsibly for the sake of humans and nature

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ในสายตา: การแสดงความรับผิดชอบเพื่อมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางแบบองค์รวมของเรา คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มุ่งมั่นที่จะปรับปรุง Footprint ของเราอย่างยั่งยืนตลอดจน Handprint ของลูกค้าของเราอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการของเราได้รับการแนะนำจากองค์กร UNSDG (United Nations Sustainable Development Goals).

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท Freudenberg และเราเป็นสมาชิกกับองค์กร UNSDG ผ่านทางบริษัท Freudenberg นั้น ด้วยความมุ่งมั่นต่อการดำเนินการของเราต่อ UNSDG และหลักการสิบประการของ UNGC (the ten principles of the UN Global Compact) คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น คำนึงถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา โปรดไปที่รายงานความยั่งยืนของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (Sustainability Report of Klüber Lubrication).

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งหาก คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้เร็วยิ่งขึ้น เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากร การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น การลดของเสีย และมาตรการอื่นๆ

แนวคิดความยั่งยืนของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและทรัพยากร

เพื่อปรับปรุงความยั่งยืนในอุตสาหกรรม ที่บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เราใช้แนวทางแบบองค์รวม ซึ่งอิงตามกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัทแม่ของเรานั้นก็คือ  Freudenberg และรวมถึงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ทั้ง 2 หัวข้อนี้จึงมีความจำเป็นต่อการกำหนดการกระทำและการดำเนินงานของเรา:

1. Footprint

Kluber Lubrication - Footprint

“Footprint” หมายถึงกลยุทธ์ที่เราใช้เพื่อปรับปรุงหรือลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลิตภัณฑ์ของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เราใช้วิธีการคัดเลือกและการใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรในห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของเราเอง

การดำเนินการอย่างยั่งยืนที่ไซต์งานของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีความสำคัญพอๆ กับการปรับปรุงความสมดุลของความยั่งยืนของลูกค้า ดังนั้นเราจึงตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการใช้งานจากพลังงานไฟฟ้าเป็น 50% จากการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น ลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในปี 2568 เราจะค่อยปรับเปลี่ยนทีละขั้นตอนเป็นพลังงานสีเขียว ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

พลังงานสีเขียว (Green energy)

โรงงานผลิตของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ในประเทศออสเตรียใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำระดับภูมิภาค ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า เราได้รับการจ่ายพลังงานจากโรงไฟฟ้าด้วยพลังงานสีเขียวอย่างแน่นอน

E-mobility

สำหรับการขนส่งระหว่างไซต์งานการผลิตของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ในเมืองมิวนิกและคลังสินค้าของเราในเมืองไมซัค เราใช้รถยานต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นการปล่อยมลพิษจึงเป็นศูนย์และเรามุ่งมั่นที่จะขยายการใช้งานไปยังโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของเราตามลำดับ

พลังงานโซลาร์เซล (Photovoltaics)

ที่โรงงานผลิตของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ในประเทศเม็กซิโก ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่จากระบบโซลาร์เซลล์ของเราเอง ดังนั้นเราจึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) อย่างมีนัยสำคัญได้ถึง 200 ตันต่อปี

นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานสีเขียวในสถานที่อื่นๆอีกด้วย: ขณะนี้เราได้มีระบบโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมที่โรงงานผลิตของเราในประเทศอินเดีย ขณะนี้ ที่สำนักงานใหญ่ของเราที่เมืองมิวนิก ซัพพลายเออร์ของเราจัดหาไฟฟ้าเกือบทั้งหมดที่เราต้องการจากระบบโซลาร์เซลล์

2. Handprint

Kluber Lubrication - Handprint

Handprint หมายถึงการดำเนินการที่เราทำเพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้าของเรา มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนจากโซลูชั่นและบริการของเรา

การสนับสนุนความยั่งยืน - มอบโอกาสให้กับคนรุ่นหลัง: ธุรกิจปัจจุบันมีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน

ความท้าทายที่สำคัญคือ เพื่อให้แน่ใจว่า ความยั่งยืนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในขณะเดียวกันก็จัดการกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบ สำหรับคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มุมมองในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้แยกกัน หากแต่เป็นการทำงานร่วมกัน

จากการวิจัยและพัฒนาอย่างหนักหน่วง ทำให้น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในอนาคต: เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบในฐานะที่เรามีโซลูชั่นทางวิศวกรรมที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ให้ผลลัพธ์ที่ดี

 1. ลดความต้านทานแรงเสียดทาน (reduce frictional resistance)
 2. ลดการปล่อยมลพิษ (reduce emissions)
 3. ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ (save natural resources)
 4. แสดงให้เห็นถึงความเข้ากันได้ช่วยสิ่งแวดล้อมให้ที่ดีขึ้น (show improved environmental compatibility)
 5. ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดและรีไซเคิล (minimise  costs for disposal and recycling)
 6. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร (extend the service life of machines)
 7. ลดต้นทุนการดำเนินงาน (reduce operating costs)

ด้วยความรู้ความชำนาญในด้านน้ำมันหล่อลื่น คลูเบอร์ ลูบริเคชั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ทั้ง 20 อุตสาหกรรมและกลุ่มตลาดต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ปูนซีเมนต์ และการแปรรูปอาหาร เราให้บริการและคำแนะนำการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นแก่ลูกค้าและจับตาดูด้านสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดหาที่ปลอดภัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรอยู่เสมอ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราประสบความสำเร็จในด้านความยั่งยืนได้อย่างไร:

อุตสาหกรรมพลังงานลม (Wind power industry)

น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษช่วยยืดอายุการใช้งานของกังหันลม ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตพลังงานลมได้อย่างมาก และช่วยปรับปรุงการทำงานของกังหันลม ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (Cement industry)

ด้วยการใช้น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น บริษัท InterCement ลูกค้าของเราในประเทศบราซิล ประสบความสำเร็จในการลดการใช้ทรัพยากรอย่างมาก และในขณะเดียวกันก็เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรของพวกเขาด้วย

Hydro Lubricants

น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบในการทำงานแสดงค่าสัมประสิทธิ์การเสียดสีที่ต่ำมากและปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงานในเวลาเดียวกันด้วย

KlüberEnergy:

บริการของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและโรงงาน

3. ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน (Sustainability scorecard)

Kluber Lubrication - Sustainability scorecard

เราใช้ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุง Footprint และ Handprint ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

ความท้าทายที่กับการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนและการทำให้สอดคล้องกัน ผลักดันให้คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคต

สำหรับการใช้งานในโรงงานมักจะมองว่า น้ำมันหล่อลื่นเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเพียงอย่างเดียว อันที่จริงแล้วน้ำมันหล่อลื่นเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยให้การติดตั้งเครื่องจักร การทำงาน หรือส่วนประกอบอื่นๆ ต่างทำงานแบบไดนามิกได้ เราได้นำด้านต่างๆ เหล่านี้ มาช่วยในการพิจารณาการออกแบบ การพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นและบริการของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น รวมถึงการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของความยั่งยืนและห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มทั้งหมดจะถูกนำมาพิจารณาด้วย

ตารางสรุปสถิติความยั่งยืนสำหรับนวัตกรรมเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการนี้ โดยจะพิจารณาถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และประเมินห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มทั้งหมดของเราที่เกี่ยวข้องกับ:

 1. วัตถุดิบและสารเพิ่มคุณภาพ (raw materials and additives)
 2. การแปรรูปและการผลิต (processing and production)
 3. บรรจุภัณฑ์ (packaging)
 4. ขนส่ง (transport)
 5. ประโยชน์ต่อลูกค้า (benefit for the customer)
 6. การจัดการของเสีย (waste management)

Footprint ของเราและผลประโยชน์ของลูกค้ามีความสัมพันธ์กัน หากอัตราส่วนไม่สัมพันธ์กัน เราจะไม่ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์    

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหัวข้อความยั่งยืนหรือสินค้าของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ โดยระบุข้อซักถามหรือความคิดเห็นมาในกล่องจดหมายตอบรับนี้ ขอขอบพระคุณ

 • TH ติดต่อ

  บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  เลขที่ 5 อาคารดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้นที่ 12
  ซอยกรุงเทพกรีฑา 4 (บีกริม)
  ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก
  บางกะปิ กรุงเทพ 10240
  ประเทศไทย

  email : marketing@th.klueber.com
  Phone : +66 (0) 2792 2822

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว