News

เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ด้วย KlüberEnergy

11. September 2018

เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ด้วย KlüberEnergy

แนวทางการลดพลังงานให้กับเครื่องจักรด้วยวิธีการ “เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน” หรือ “Energy Efficiency”

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เป็นผู้ผลิตสารหล่อลื่นเกรดพิเศษจากประเทศเยอรมนี เรามีสารหล่อลื่นเกรดพิเศษมากกว่า 2,000 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถรองรับทุกอุตสาหกรรม หนึ่งในนั้นได้แก่ อุตสาหกรรมกลุ่มปิโตรเคมี

 

ในปี 2017 บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการลดการใช้พลังงาน เราได้ร่วมกับหนึ่งในบริษัทผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทย  ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมให้กับกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั่วประเทศ

 

โดยทางบริษัท ฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงช่วยลดภาระและความกังวลในการทำงานของลูกค้าของเรา

 

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้นำเสนอแนวทางการลดพลังงานให้กับเครื่องจักรด้วยวิธีการ “เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน” หรือ “Energy Efficiency” ซึ่งเป็นการนำสารหล่อลื่นชนิดพิเศษของ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มาใช้แทนสารหล่อลื่นเดิม เมื่อใช้สารหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นภายในชิ้นส่วนเครื่องจักรจะลดน้อยลงและทำให้โหลดหรือไฟที่ต้องใช้ลดลง พลังงานที่จ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรต้นกำลังจะมีค่าลดลง โดยงานที่ได้ยังมีค่าเท่าเดิม ประสิทธิภาพจึงมากขึ้น

 

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ Klüber Summit PS 150 ซึ่งเป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์เกรดพิเศษของบริษัท ฯ เพื่อใช้กับเครื่อง Centrifugal Compressor ของ OEM brand CAMERON (Ingersoll Rand)

 

ในขั้นตอนของการเก็บข้อมูล จนกระทั่งเสร็จสิ้น ได้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีเป้าหมายที่จะลดพลังงานที่ 2.00% หรือ 465,250 บาท/ปี และยืดเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจาก 2 ปี เป็น 3 ปี และสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) ซึ่งจะช่วยในเรื่องลดโลกร้อนได้อีกด้วย

 

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากเสร็จสิ้นการทำโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน” หรือ “Energy Efficiency” คือ เราสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 2.72% หรือ คิดเป็นมูลค่า 655,799 บาท/ปี และ ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันได้ตามเป้าหมาย ซึ่งคิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2 Emission) ที่ลดลงได้ถึง 134 ตัน (Tons)

 

จากผลลัพธ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานโดยใช้สารหล่อลื่นเกรดพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นสิ่งที่หลายคนยังนึกไม่ถึง แต่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับโครงการประหยัดพลังงานแบบอื่นๆ

 

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน” (Energy Efficiency) สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) ได้ถึง 134 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 840 ต้นเลยทีเดียว เรียกได้ว่า เราสามารถร่วมกันช่วยพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจของพวกเราทุกคนได้ในที่สุด

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจร่วมทำโครงการลดพลังงานด้วยวิธีการ

“เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน” หรือ “Energy Efficiency” ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ +66 (0) 2 792 2888

 

เยี่ยมชมเวปไซด์ : https://www.klueber.com/th/th/profilepage