News

สารหล่อลื่นไฮโดร ลูบริแคนท์ – สารหล่อลื่นแห่งอนาคต (Hydro Lubricants)

31. August 2018

สารหล่อลื่นไฮโดร ลูบริแคนท์ – สารหล่อลื่นแห่งอนาคต (Hydro Lubricants)

ประหยัดพลังงาน ยั่งยืน และไม่เป็นอันตราย จะเกิดอะไรขึ้น??? หากการบำรุงรักษาชุดเกียร์อุตสาหกรรมหรือระบบเกียร์รถยนต์จะเหลือเพียงการเติมน้ำเพิ่มลงไปเท่านั้น และหากอุปกรณ์เหล่านั้นมีการปนเปื้อน…

สิ่งที่กล่าวมานั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำเติมในชุดอุปกรณ์ หรือ การลดการปนเปื้อน ไม่เพียงแต่จะทำให้การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความปลอดภัยและสะอาดยิ่งขึ้น แต่ความวิตกเกี่ยวกับการใช้งานสารหล่อลื่น ก็จะถูกคลี่คลายลง . . นี่คือแนวคิดที่ทำให้เกิดการพัฒนาสารหล่อลื่นใหม่ของ Klüber Lubrication ที่มีศักยภาพในการปฏิวัติอนาคตของสารหล่อลื่นชนิดพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านTribologyได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสารหล่อลื่นที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบในการทำงาน หรือก็คือ สารหล่อลื่นแบบไฮโดร ลูบริแคนท์ (Hydro Lubricants) . . Dr. Stefan Seemeyer หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นของ Klüber Lubrication กล่าวว่า "เมื่อเทียบกับสารหล่อลื่นที่ทำจากน้ำมันในปัจจุบัน น้ำมีข้อได้เปรียบในด้านการทำงานที่โดดเด่นหลายประการ นั่นคือน้ำมีความยั่งยืน น้ำมีอยู่ทั่วโลก น้ำไม่เป็นพิษ และไม่ติดไฟ" แต่ในฐานะการนำมาเป็นสารหล่อลื่น น้ำมีข้อจำกัดในการใช้งานมาโดยตลอด เนื่องจากน้ำมีข้อจำกัดทางกายภาพและทางชีวภาพบางอย่าง เช่น จุดระเหยและจุดเยือกแข็ง การเกิดออกซิเดชั่น หรือการเติบโตของจุลินทรีย์ แต่หากใช้เป็นสารเติมแต่งในสารหล่อลื่น หรือใช้เป็นสารละลายทางเทคนิคกับชิ้นส่วนการใช้งานที่เกี่ยวข้องตามข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้น เราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดเหล่านั้นได้ และข้อดีที่โดดเด่นของน้ำ ทำให้สามารถนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ และด้วยแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำ ๆ สามารถลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นได้มากพอที่จะทำให้การหล่อลื่นเข้าใกล้ระดับของ 'การหล่อลื่นแบบยิ่งยวด' . . เนื่องจากสารที่ละลายน้ำได้มักไม่ละลายในน้ำมัน ในการพัฒนาสารหล่อลื่นแบบเดิม จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับน้ำแม้แต่น้อย เรามีความตั้งใจใช้น้ำเป็นองค์ประกอบของสารหล่อลื่น และน้ำได้สร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้เกิดขึ้น ด้วยคุณสมบัติของส่วนประกอบของสารหล่อลื่นนวัตกรรมใหม่นี้ สามารถบรรลุขีดจำกัด ด้านประสิทธิภาพที่ไม่สามารถทำได้มาก่อน เช่น คุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีมาก หรือการประหยัดพลังงาน เนื่องจากลดแรงเสียดทานลงได้มาก . . คุณสมบัติเฉพาะของน้ำยังสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยใช้เป็นวิธีแก้ปัญหาด้านเทคนิคกับชิ้นส่วนโดยตรง ตัวอย่างเช่น ไอน้ำจากการระเหยสามารถถูกกักไว้เป็นวงจรภายในชิ้นส่วนที่ปิดสนิทเพื่อการระบายความร้อนได้ อีกแนวทางหนึ่ง คือการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ชัดเจนของน้ำ เช่น การนำไฟฟ้าหรือการระบายความร้อน ซึ่งเป็นการเปิดตัวเลือกใหม่ให้เกิดขึ้น สำหรับการใช้งานที่หลากหลายประเภทโดยเฉพาะในด้านการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า . . Michaela Wiesböck หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Klüber Lubrication กล่าวว่า "เมื่อเรามองถึงคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่มีต่อสารหล่อลื่น สารหล่อลื่นชนิดพิเศษแห่งอนาคตจะต้องเอาชนะความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ ในแง่ของคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และข้อจำกัดของเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ (Fossil raw Materials) แนวคิดความต้องการสารหล่อลื่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยที่สามารถนำวัตถุดิบทดแทนอื่นๆ มาใช้งาน ได้มีการทำให้เกิดภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน" . . ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีสารหล่อลื่นแบบ Hydro Lubricants ได้ถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ Klüberplus ซีรี่ส์ C 2 สารหล่อลื่นนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานสายพาน น้ำและน้ำมันที่ละลายในน้ำได้จะรวมกันเป็นสารละลายเนื้อเดียว ซึ่งจะทำให้ปริมาณการใช้งานที่จำเป็นของสารหล่อลื่นน้อยลง จึงช่วยลดโอกาสการทำงานผิดพลาดในการผลิตได้ นี่หมายความว่าเทคโนโลยีสารหล่อลื่นแบบ Hydro Lubricants เพิ่งจะเริ่มต้นแสดงศักยภาพเท่านั้น ขณะนี้ Klüber Lubrication ซึ่งร่วมกับพันธมิตรจากภาคส่วนต่าง ๆ กำลังพัฒนาสารหล่อลื่นแบบ Hydro Lubricants สำหรับการใช้งานกับชุดเกียร์ แบริ่ง โซ่ และชิ้นส่วนอื่น ๆ . . สำหรับข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติม วิดีโอ และบทสัมภาษณ์ในหัวข้อนี้โปรดดูที่ https://www.klueber.com/en/lubricants/hydro-lubricants/