News

New Cleaning Spray for Food and Pharmaceutical Industries

10. May 2018

New Cleaning Spray for Food and Pharmaceutical Industries

Klüberfood NK 1 Z 8-001 Spray

Klüberfood NK 1 Z 8-001 Spray เป็นผลิตภัณฑ์แรกของ Klüber Lubrication ที่เป็นน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวและน้ำยาล้างคราบมันสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเภสัชกรรม โดยสเปรย์ทำความสะอาดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้สามารถขจัดน้ำมัน จาระบี และเรซินจากผิวโลหะและพลาสติกได้ สเปรย์นี้สามารถลบคราบกาวที่ตกค้างอยู่ เช่น บนเครื่องติดฉลาก ได้อย่างหมดจด Klüberfood NK 1 Z 8-001 ได้รับการรับรองมาตรฐาน K1 และ K3 ของ NSF ดังนั้น จึงเป็นไปตามมาตรฐาน FDA 21 CFR และได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้ในทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เภสัชกรรม และเครื่องสำอาง