Нашият ангажимент към околната среда и устойчивостта в бранша!

Нашият ангажимент към околната среда и устойчивостта в индустрията

В Klüber Lubrication опазването на околната среда и ефективната оперативна дейност вървят ръка за ръка.

Отнасяме се сериозно към корпоративната ни отговорност и подкрепяме опазването на околната среда и устойчивостта по много начини: с нашите специални смазочни материали и ориентирани към клиента услуги, както и с мерките за подобряване на устойчивото създаване на стойност на вътрешния пазар.

Нашата концепция за устойчивост за повишаване на ефективността на енергията и ресурсите

За подобряване устойчивостта в индустрията Klüber Lubrication възприема холистичен подход, който се основава на стратегията за устойчивост на нашата компания майка Freudenberg и обхваща цялата верига на добавената стойност. В това направление са важни два аспекта, които определят нашите действия и нашата оперативна дейност:

 

1. Екологичен отпечатък

С екологичен отпечатък означаваме подхода, който възприемаме за непрекъснато подобряване или намаляване използването на енергия и ресурси. Осъществяваме го главно чрез подбора и ефективното използване на подходящи суровини, включително и възобновяеми такива, за нашите продукти и чрез намаляване на потреблението на енергия и ресурси в нашата собствена верига на добавена стойност.

2. Социален отпечатък

Със социален отпечатък означаваме действията, които предприемаме в подкрепа на устойчивото създаване на стойност за нашите клиенти. Той има за цел да помогне на нашите клиенти да постигнат своите цели за устойчивост, като предлагат нашите решения и услуги.

3. Система с показатели за устойчивост

За да подобрим екологичния и социалния отпечатък по време на експлоатационния цикъл на нашите продукти, при разработването на продукти използваме нашата система с показатели за устойчивост.

Бъдещи цели за устойчиво развитие: Отговорни действия в името на хората и природата

Съгласно нашия холистичен подход винаги се стремим да подобрим устойчиво собствения си екологичен отпечатък, както и социалния отпечатък на нашите клиенти. В действията си се ръководим от UNSDG (Цели на ООН за устойчиво развитие).

С ангажимента към UNSDG и десетте принципа на Глобалния договор на ООН – пакт, който сме подписали чрез компанията майка Freudenberg, вземаме предвид отговорността, която носим за идните поколения.

За повече информация относно нашия ангажимент относно устойчивостта посетете Доклад за устойчивостта на Klüber Lubrication.

Ще се радваме, ако Klüber Lubrication успее да ви помогне да постигнете по-бързо целите си за устойчивост, напр. чрез мерки като опазване на ресурсите, по-висока енергийна ефективност, намаляване на отпадъците и др. 

 

Файлове за изтегляне