อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์

การผลิตตามมาตรฐาน GMP

การผลิตผลิตภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์ภายใต้ข้อกำหนดที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คุณจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชนิดพิเศษของเราที่ได้รับการจดทะเบียน H1 และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 21469 และ FDA เราขอเสนอผลิตภัณฑ์ของเราที่มีความคุ้มค่าหลากหลายตามความต้องการของคุณ

ในอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์ การผลิตต้องได้มาตรฐานตาม  GMP (Good Manufacturing Practice) ในระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นั้นคุณจะผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานของ GMP หากผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการรับรองที่ตรงตามมาตรฐานซึ่งบริษัทของเราได้พัฒนาสารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ และได้รับการจดทะเบียนจากองค์กรอนามัยแห่งชาติ (National Sanitary Foundation, NSF) และเป็นผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นประเภท H1

นอกจากนี้โรงงานผลิตสารหล่อลื่น H1 ของเรา ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติอย่าง ISO 21469 สารหล่อลื่นชนิดพิเศษของเรา จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในเกณฑ์ GMP ระดับโลก เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น H1 ของ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณปลอดภัยและผ่านการตรวจสอบต่างๆ ได้

เลือกใช้สารหล่อลื่นให้ถูกวิธี กับ KlüberMaintain

คุณรู้หรือไม่ว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสำหรับสารหล่อลื่นในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ คำนวนได้เป็นเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้น เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในโรงงานทั้งหมด แต่หากมีการจัดการระบบสารหล่อลื่นที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและอะไหล่สำรองลดลงอย่างมาก

KlüberMaintain เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดจำนวนของสารหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสม KlüberMaintain จะช่วยให้การจัดการสารหล่อลื่นของคุณง่ายขึ้นและยังช่วยลดงานในการจัดซื้อจัดหาสารหล่อลื่นอีกด้วย  

สารหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงของเราจะช่วยปกป้องอุปกรณ์ของคุณต่อการสึกหรอรวมทั้งช่วยขยายระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่นออกไปและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการบำรุงรักษาอีกด้วย

 
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:

  • ช่วยคุณก้าวสู่ความสำเร็จด้วยสารหล่อลื่นจากคลูเบอร์ ลูบริเคชั่นที่ได้รับมาตรฐานและมีเอกสารรับรองคุณภาพที่พร้อมจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านการรับรองมาตรฐาน
  • ช่วยลดงานในการจัดซื้อจัดหาสารหล่อลื่น

  • เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้ามีมากขึ้นและช่วยทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ได้รับการหล่อลื่นนั้น มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

หากคุณสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารหล่อลื่นชนิดพิเศษของเราสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KlüberMaintain contact details.