อุตสาหกรรม

การแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม

ทุกภาคอุตสาหกรรมต้องใช้สารหล่อลื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรหรือผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม อาหารแปรรูปหรืออุตสาหกรรมพลังงานลม ต่างก็ต้องการสารหล่อลื่น เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของตนและของผู้ผลิตแต่ละราย รวมถึงผู้ประกอบการดังกล่าว

Klüber Lubrication นำเสนอโซลูชั่นสำหรับการหล่อลื่นในทุกอุตสาหกรรมและทุกการใช้งาน เรามีสารหล่อลื่นที่จดทะเบียน NSF H1 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สารหล่อลื่นที่ใช้งานได้ดีสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ สารหล่อลื่นที่มีเสถียรภาพทางความร้อนสูงสำหรับอุตสาหกรรมไม้ ... การวิจัยและพัฒนาขั้นสูงของเรา เพื่อมุ่งตอบสนองทุกความต้องการของคุณ