โซ่

เลือกใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

โซ่คือองค์ประกอบสำคัญของระบบส่งกำลัง ระบบโซ่ที่มีความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนานคือสิ่งสำคัญ โดยสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สารหล่อลื่นของบริษัทผู้ผลิตโซ่และผู้ผลิตระบบสารหล่อลื่น สารหล่อลื่นชนิดพิเศษของเราสามารถช่วยปกป้องโซ่ของคุณจากการสึกหรอและช่วยขยายอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซ่มีหลากหลายประเภทเช่น โซ่ที่ใช้งานในการขนส่งลำเลียง และที่ใช้ในการขับเคลื่อนหรือการยก โซ่เป็นอุปกรณ์ที่มีแรงตึงหรือความเค้นสูง เนื่องจากโซ่มีการทำงานที่ต่อเนื่องในสภาวะที่มีแรงเสียดทานแบบผสมทำให้โซ่มีแรงตึงสูงและยังต้องทำหน้าที่รับน้ำหนักอีกด้วย การใช้งานหลายอย่างมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงตึง เช่น อุณหภูมิสูงหรือตัวกลางต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโซ่ของคุณสามารถรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ เราจึงพัฒนาสารหล่อลื่นที่ตรงกับความต้องการของคุณ

 

ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมการใช้งานทุกประเภทและตรงตามความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เรามีผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นสังเคราะห์ชนิดทนต่ออุณหภูมิที่สามารถใช้ร่วมกับสีได้ ในอุตสาหกรรมด้านอาหาร เรามีสารหล่อลื่นที่ผ่านการจดทะเบียนกับ NSF H1 สารหล่อลื่นชนิดพิเศษของเรามีความหลากหลายรวมทั้งสามารถทนต่อตัวกลางที่มีปัจจัยเสี่ยงและสามารถสลายตัวทางชีวภาพได้

 

เรายังให้คำปรึกษาในการเลือกใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณและช่วยเลือกสารหล่อลื่นที่เหมาะสมกับโซ่ของคุณ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ทั่วโลก ในฐานะหุ้นส่วนของบริษัทผู้ผลิตโซ่ เราสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ได้ตรงความต้องการตั้งแต่เริ่มแรก นี่คือเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นของเราคือตัวเลือกแรกของกลุ่ม OEM และบริษัทผู้ผลิตสินค้ามากมาย

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:

  • อายุการการใช้งานของโซ่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยสารหล่อลื่นของเราที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โดยการปรับปรุงพฤติกรรมของแรงเสียดทาน
  • เพิ่มระยะเวลาการใช้งานโดยลดอัตราการซ่อมบำรุง
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากช่วยลดการใช้สารหล่อลื่น

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คำปรึกษาเรื่องการยืดอายุการใช้งานของโซ่ของคุณ Click here เพื่อติดต่อเรา