Opotřebení materiálu a koroze v průmyslových zařízeních mohou značně narušit výrobní procesy a vést k masivní ztrátě příjmů. Výběrem správného maziva můžete proti těmto problémům účinně bojovat a udržitelně optimalizovat své výrobní procesy. Řešením jsou vysoce výkonné speciální mazací oleje od společnosti Klüber Lubrication.

Ve zkratce: mazací oleje od společnosti Klüber Lubrication

 • Mnohostranný výkon pro vaši výrobu: spolu s účinným mazáním vám naše mazací oleje umožňují minimalizovat opotřebení a tření, poskytují spolehlivou ochranu proti korozi a rozpouštějí úsady.
 • Vysoce výkonné: s mazacími oleji značky Klüber dosáhnete optimálních výsledků i při vysokých rychlostech, velkém zatížení a vysokých teplotách.
 • Dobrá snášenlivost a stabilita: naše mazací oleje se vyznačují velmi dobrou snášenlivostí se širokou škálou materiálů, stejně jako vynikající schopností smáčení a malými změnami viskozity v širokém teplotním rozsahu.
 • Speciální řešení pro individuální potřeby: poskytujeme vám ta správná řešení problémů, kterým čelíte – od mazacích olejů pro širokou škálu průmyslových odvětví až po zvýšenou energetickou účinnost.

Co jsou mazací oleje pro průmyslové využití?

Mazací oleje jsou vysoce výkonné sloučeniny, které snižují mechanické tření a opotřebení, pokud jsou použity ve vhodném složení, podobně jako plastická maziva. Z čistě chemického hlediska jsou mazací oleje směsi, které se v zásadě skládají ze dvou složek:

 • Základový olej: Může se jednat o základový olej nebo směs různých základových olejů, v závislosti na požadovaných vlastnostech.
 • Jednotlivá aditiva: Počet a výběr aditiv se liší v závislosti na požadovaných vlastnostech mazacího oleje.

Výhody mazání olejem

 • Minimalizace tření a opotřebení: mazací oleje vytváří stabilní tekutý film, který chrání povrchy těles, mezi kterými dochází ke tření.
 • Odvod tepla (chlazení): správným mazacím olejem můžete snadno odstranit teplo vznikající při tření během provozu vašich strojů. Účinný mazací olej má pouze mírnou tendenci k rozkladu při tepelném zatížení, což umožňuje trvalý účinek.
 • Efektivní mazání špatně přístupných míst: mazací oleje mají dobré průtokové vlastnosti (viskozitu). To znamená, že se mohou dostat i do špatně přístupných míst, která je potřeba namazat, například u řetězů.
 • Výhodné chování v kontaktu s úsadami: zvláštním znakem účinných mazacích olejů je, že mohou rozpouštět nečistoty způsobené vysokými teplotami a velkým zatížením. V takových případech jsou optimální volbou mazací oleje s nízkou inherentní tendencí k tvorbě úsad.

To správné mazivo pro vaše potřeby

Mazací oleje poskytují efektivní a trvanlivý výkon v nejrůznějších aplikacích. Ve velké míře se používají mimo jiné v následujících oblastech, kde jsou schopny nabídnout vysoký výkon a přispět k ziskovosti vašeho provozu.

Převodovky všech výkonových tříd musí dodávat více síly při kompaktnějších rozměrech a nižší hmotnosti, účinně odolávat opotřebení a odírání a snášet vysoké teploty převodovky. Vyšší provozní teploty mají negativní vliv na životnost převodovek a konvenčních maziv.

Vysoce výkonné převodové oleje od společnosti Klüber Lubrication pomáhají udržovat opotřebení na nízké úrovni a zvyšují účinnost, čímž snižují náklady na provoz a údržbu. Poskytují ochranu proti zadírání a důlkové mikrokorozi (mikropittingu) a poskytují účinnou podporu, aby nedošlo k poškození zubů převodových kol a předčasnému selhání převodovky.

Nabízíme také ekologicky nezávadné a biologicky odbouratelné oleje, které navíc významně přispívají k udržitelnému provozu vašich procesů.

Naše mazací oleje nabízíme se standardní viskozitou od ISO VG 32 do 1500, v závislosti na vaší oblasti použití. Dobře vám poslouží v mnoha průmyslových aplikacích.

Závratné rychlosti, extrémní teploty od -180 do +450 °C a působení agresivních médií jsou typické zátěžové podmínky, při kterých se od kluzných ložisek očekává spolehlivá funkce.

Správné mazání kluzných ložisek přispívá k hladkému průběhu jednotlivých procesů tím, že zvyšuje odolnost proti opotřebení, ochranu proti korozi a výkonnost. To vše zajišťuje delší životnost ložisek. Rozsáhlá produktová řada Klüber Lubrication s vysoce kvalitními speciálními mazivy plně splňuje požadavky moderního mazání kluzných ložisek.

Vybrané mazací oleje pro kluzná ložiska:

Kluzná ložiska ze slinutého kovu se ve velké míře používají v elektrických motorech a ventilátorech namísto valivých nebo plastových ložisek. Vyznačují se velmi plynulým chodem, nulovou údržbou nebo servisem, dlouhou životností a vysokou ekonomickou účinností.

Každý z našich mazacích olejů pro slinutá ložiska má své specifické výhody za různých podmínek, například:

 • malá tendence k samozahřívání při vysokých rychlostech zlepšuje odolnost maziva proti stárnutí a spolu se sníženým opotřebením při rozběhu a vysokou tepelnou stabilitou vede k delší životnosti ložiska
 • spolehlivé chování při nízkých teplotách, aby se zabránilo skřípání způsobenému chladem
 • spolehlivý provoz mikromotorů s nízkým hnacím výkonem díky nízkému třecímu momentu

Vybrané mazací oleje pro ložiska ze slinutých kovů:

Řetězové pohony často musí spolehlivě fungovat v náročných provozních podmínkách: vlhko, působení jiných médií nebo provoz při vysokých, nízkých nebo měnících se teplotách. Mazací olej musí být mimo jiné obzvláště dobře pronikat do každého jednotlivého článku řetězu a zajistit tak jeho spolehlivé mazání.

S našimi speciálními mazivy můžete prodloužit životnost vašeho řetězu i při vysokých teplotách a snížit tak náklady na údržbu. Naše vysokoteplotní oleje na mazání řetězů a pásů mají také vynikající schopnost rozpouštět úsady vytvořené během výrobního procesu.

Vybrané mazací oleje pro řetězy:

Kompresory musí odolávat velmi vysokým rychlostem, teplotám a tlakům a musí spolehlivě fungovat s minimálními prostoji. Spotřeba energie na výrobu stlačeného vzduchu je rovněž značná.

U všech typů vzduchových kompresorů, ať už rotačních lopatkových, rotačních šroubových nebo pístových, hraje rozhodující roli oxidační a teplotní stabilita mazacího oleje použitého v kompresoru. Díky své schopnosti odolávat oxidaci a vysokým teplotám kompresorové oleje od společnosti Klüber Lubrication efektivně prodlužují intervaly údržby, snižují náklady a umožňují spolehlivý provoz vzduchových kompresorů. Plně syntetické kompresorové oleje také přispívají k významnému snížení nákladů na energie.

Vybrané mazací oleje pro vzduchové kompresory:

Pro čerpání zemního plynu nebo procesních plynů je rozhodující stabilita příslušného kompresorového oleje. Ve srovnání s ropnými a konvenčními oleji jsou naše syntetické kompresorové oleje odolné proti ředění a absorpci uhlovodíkovými plyny. To znamená, že úroveň viskozity zůstává stabilní a opotřebení i tření jsou minimalizovány. Naše oleje pro plynové kompresory navíc poskytují obzvláště spolehlivou ochranu proti korozi působením agresivních médií, jako je sirovodík.

Vybrané mazací oleje pro plynové kompresory:

Chlazení je energeticky náročný proces. Chladicí kompresory například představují velkou část spotřeby energie v potravinářském průmyslu. Vysoce výkonné kompresorové oleje od společnosti Klüber Lubrication vám umožní snížit náklady na energie a zvýšit spolehlivost vašeho provozu. Kvůli výrazně nižšímu obsahu síry naše oleje pro chladicí kompresory nereagují tak silně s chladivy (jako je čpavek). Díky tomu filtry a odlučovače vlhkosti zůstávají čistší a teplo je odváděno efektivněji.

Vybrané oleje pro chladicí kompresory:

automobilovém průmyslu jsou mazací oleje na bázi PFPE nezbytné pro výrobu a servis, aby zákazníkům nabídly optimální zážitek z jízdy:

 • Oleje na bázi PFPE snižují nepříjemné zvuky ve třecích bodech, například na palubních deskách, loketních opěrkách nebo sedadlech.
 • Snížením zadrhávání mezi kluznými plochami (stick-slip efektu) usnadňují používání opěrek hlavy a ovládacích prvků a doplňkových funkcí, jako jsou držáky nápojů, displeje nebo seřizování sedadel.
 • Kromě toho mají oleje na bázi PFPE neutrální zápach a vynikající snášenlivost s materiály, které se nejčastěji používají k výrobě plastů a elastomerů.

To dává výrobcům automobilů volný výběr kombinací materiálů pro interiéry vozidel. S našimi oleji na bázi PFPE můžete optimálně uspokojit rostoucí poptávku zákazníků po pohodlí v interiérech vozidel. Navíc získáte výhody v podobě nižších nákladů na reklamace a ochrany před ztrátou dobré pověsti nebo nákladnými předělávkámi.

Vybrané mazací oleje pro automobilový průmysl:

Hlavním úkolem maziv v textilním průmyslu je snižování nákladů na energie a zvyšování udržitelnosti výroby. Textilní stroje mají velmi složité a jemné mechanické součásti a mazací oleje rozhodujícím způsobem přispívají ke zvýšení efektivity výroby a údržby. Například optimální ochrana proti opotřebení s použitím speciálních mazacích olejů umožňuje podstatně delší životnost šicích komponent. Naše mazací oleje mají navíc dobrou smývatelnost, což znamená, že při výrobě můžete používat méně čisticího prostředku. To vám umožní snížit náklady a minimalizovat dopad na životní prostředí.

Dokážeme splnit i speciální požadavky textilního odvětví. Naše mazací oleje jsou například obzvláště kompatibilní s elastanovými vlákny a elektronickými součástmi, jako jsou piezoelektrické prvky.

Vybrané mazací oleje pro textilní průmysl:

V potravinářském průmyslu a farmaceutickém průmyslu jsou požadavky na mazací oleje obzvláště náročné. Mazivo musí nejen minimalizovat tření a opotřebení, ale musí také splňovat rostoucí požadavky na bezpečnost vyráběných potravin.

Společnost Klüber Lubrication v této oblasti zaujímá průkopnickou roli a již mnoho let podporuje registraci maziv NSF kategorie H1. Kromě toho můžeme našim zákazníkům po celém světě nabídnout potravinářská maziva z rostlin certifikovaných podle ISO 21469 a maziva splňující standardy halal a košer.

Vybrané Mazací oleje pro potravinářský a farmaceutický průmysl:

Mazací oleje od společnosti Klüber Lubrication: efektivní řešení pro individuální požadavky

Máte-li jakékoli dotazy ohledně možného použití našich mazacích olejů, rádi vám kdykoli osobně poradíme.

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.