Vítejte na stránce věnované našemu eTechDay na téma: Moderní převodové oleje a cesty k prodloužení životnosti převodovek použitím správného maziva.

Welcome to our eTechDay dedicated to the topic: Modern gear oils and ways to extend gearbox life by using the right lubricant.

Kregistraci na náš eTechDay použijte registrační formulář
(níže ve žlutém poli na této stránce).

Register for our eTechDay using the registration form
(below in the yellow box on this page).

Kde/Where: Cyber Space (MS Teams)
Kdy/When:  17. 2. 2022

Program/Agenda:  
09:00 - 09:10 Úvod a představení všech KL účastníků / Welcoming Speech, Introduction of KL Participants
(Igor Štrba, Klüber Lubrication CZ)
09:10 - 09:20 KL Digitální stánek & Tutorial Virtuální spolupráce v průběhu eTechDay / KL Digital Booth Introduction & Tutorial of Virtual Engagement at eTechDay
(Jiří Tabáček, Klüber Lubrication CZ)
09:20 - 09:50 Moderní převodové oleje (Prezentace v EN) / Modern Gear Oils (Presentation in EN)
(Julius Fuchs, Klüber Lubrication Munich)
09:50 - 10:20 Úspora energie - případové studie (Prezentace v EN) / Energy Savings Case Studies (Presentation in EN)
(Samira El Allam, Klüber Lubrication Munich)
10:20 Diskuze a závěr; zpětná vazba / Open Discussion and Conclusion

 

Pozvánka na eTechDay / Invitation

Registrujte se bezplatně na eTechDay / Register to the eTechDay for free

Zúčastněte se přednášky na téma Moderní převodové oleje a cesty k prodloužení životnosti
převodovek použitím správného maziva
. Stačí jen vyplnit registrační formulář a následně od nás obdržíte email s přístupovými údaji.

Register for our webinar Modern gear oils and ways to extend service life of gearboxes by using the right lubricant. Just fill in the registration form and you will receive an email with your access details.