Extrémní podmínky v chemickém průmyslu vyžadují speciální řešení, ať už jde o chladicí věže, nakládací ramena nebo systémy přenosu tepla. Speciální maziva pro chemický průmysl pomáhají zvyšovat dostupnost výrobních zařízení, poskytují další ochranu majetku a zajišťují prodlouženou životnost mechanických součástí. Jsou navrženy tak, aby vydržely působení vysokého tlaku, vakua, kryogenního prostředí, extrémní teploty a agresivních médií. Maziva od společnosti Klüber Lubrication mohou navíc přinést úspory, a dokonce zvýšit bezpečnost provozů. Mnoho chemických procesů zahrnuje použití plynů různého složení, což může vést k riziku vzájemného působení nebo reakce s mazivem. Společnost Klüber Lubrication analyzuje vaši aplikaci a její specifické požadavky, aby vám poskytla kompetentní poradenství pro výběr toho správného speciálního maziva.

 • Bezpečnost při práci

  Zabraňte riziku požáru a výbuchu použitím správného maziva pro vaši aplikaci. Naše plastická maziva na bázi PFPE zajišťují maximální bezpečnost v procesech využívajících kyslík.

 • Úspory nákladů

  Dosáhněte lepší účinnosti a úspor energie s vysoce výkonnými syntetickými mazivy. Delší intervaly údržby a snížená spotřeba maziva také sníží vaše provozní náklady.

 • Odborné poradenství

  Naši odborníci vám nabízejí měřitelnou přidanou hodnotu prostřednictvím našich komplexních služeb a odborných znalostí čerpajících z více než 90 let zkušeností.

 • Udržitelný provoz

  Omezte svůj dopad na životní prostředí tím, že ve svých aplikacích, které představují vysoké riziko úniku nebo kontaminace půdy a vod, použijete biologicky odbouratelná maziva.

 • Větší spolehlivost

  Mechanické součásti umístěné ve vzdálených nebo nebezpečných oblastech představují zvláštní výzvu pro spolehlivé mazání. Dávkovače Klübermatic pomáhají dávkovat správné množství maziva ve správných intervalech.

 • Zvýšená dostupnost vybavení

  Naše vysoce výkonná syntetická maziva umožňují nepřetržitý servis a prodloužené intervaly výměny. Využijte náš program sledování oleje KlüberMonitor a maximalizujte svou produktivitu.

Prodloužené intervaly údržby, snížené náklady a úspory energie díky optimalizovanému mazání

Syntetické oleje vyráběné společností Klüber Lubrication zajišťují dlouhou životnost a sníženou spotřebou maziva. Díky tomu zmenšíte objem likvidovaného použitého oleje, snížíte dopad na životní prostředí a ušetříte náklady.

Vysoce výkonná syntetická maziva od společnosti Klüber Lubrication nabízejí mnoho výhod:

 • Prodloužené intervaly údržby a předvídatelné doby odstávek systému.
 • Optimální plány mazání přinášející nižší spotřebu maziva.
 • Potenciál k dosažení významných úspor nákladů a energie.

Maziva na bázi perfluorovaného polyetheru (PFPE) šitá na míru pro chemický průmysl

Přehrát

Tam, kde ani některá z našich speciálních maziv nejsou dostatečně výkonná, aby vyhověla náročným podmínkám aplikace a servisním požadavkům, jsou maziva Klüber Lubrication na bázi PFPE ideální volbou. Doporučují se ve specifických případech, kdy jejich odolnost proti extrémním teplotám, chemická netečnost a stabilita proti oxidaci pomáhají udržovat hladký provoz. Přítomnost prvotřídního PTFE materiálu používaného jako zahušťovadlo v našich plastických mazivech na bázi PFPE zajišťuje dobré mazání, dodatečnou ochranu proti rázovým zátěžím a bezkonkurenční stabilitu u řady použití v chemickém průmyslu. Naše maziva na bázi PFPE se již mnoho desetiletí používají k bezpečnému mazání celé řady komponent používaných v aplikacích s reaktivními plyny.

Větší bezpečnost při práci se speciálními mazivy

Speciální maziva od společnosti Klüber Lubrication byla vyvinuta k ochraně zařízení pracujících v náročných podmínkách, jako jsou extrémní teploty, velká zátěž, toxické a kyselé plynné prostředí. Nehořlavá řada plastických maziv a kluzných prostředků schválených BAM může ochránit vaše zařízení a zajistit bezpečnost personálu u aplikací v kryogenním prostředí. Zvláštní pozornost je třeba věnovat volbě maziva v procesech s kyslíkem, protože při použití standardních maziv může být vysoké riziko výbuchu.

Větší spolehlivost s dávkovači Klübermatic

Správné mazání důležitých součástí může být náročné, pokud je zařízení umístěno na vzdáleném místě nebo v toxickém prostředí. Taková místa mohou vyžadovat zvláštní péči a vybavení, jako postroj zabraňující pádům a / nebo protichemický ochranný oblek, abyste mohli provádět pravidelné obchůzky kvůli mazání. Dejte svou bezpečnost při práci na první místo tím, že necháte naše jednotky Klübermatic provádět tuto nepohodlnou a obtěžující práci za vás. Díky našim mazacím systémům nabízeným pod značkou Klübermatic snížíte bezpečnostní rizika spojená s ručním mazáním zajištěním maximální spolehlivosti vašeho zařízení.

Dávkovače maziva Klübermatic fungují jako řízené zdroje maziva. V pravidelných intervalech dodávají přesně stanovená množství plastických maziv nebo mazacích olejů do mazacích bodů. Tím pomáhají udržet vaše výrobní zařízení neustále v chodu.

Automatické dávkovače maziva můžete rovněž využít k optimalizaci množství použitého maziva. Zajistíte tak účinné mazání a neustálé dodávky dostatečného množství maziva do třecích míst.

Výsledek: S vhodným dávkovačem maziva a množstvím maziva individuálně přizpůsobeným vaší aplikaci se vyhnete riziku nadměrného i nedostatečného mazání. Mazané místo tak dostává optimální množství maziva a díky uzavřenému systému je také chráněno před faktory okolního prostředí, jako jsou prach, špína a vlhkost.

Udržitelné provozy

Mnoho rafinérií, chemických a petrochemických závodů představuje vysoké riziko pro životní prostředí, protože se často nacházejí v blízkosti mořského pobřeží a mají vlastní námořní přepravní terminál. Naše biologicky odbouratelná maziva vám mohou pomoci zabránit ekologickým škodám a únikům do životního prostředí, ať už se vaše oblast použití týká ložisek, ventilů, hydraulických jednotek, otevřených pohonů, převodovek, kompresorů nebo železnic.

Podporujeme vás odborným poradenstvím

Pracovníci obsluhy a údržby mohou pomocí vysoce kvalitních speciálních maziv výrazně prodloužit životnost a zvýšit dostupnost vašich strojů. Abychom našim zákazníkům poskytli ještě více výhod, doplňujeme naši nabídku speciálních maziv o odborné, proaktivní a efektivní poradenské služby. Ty zahrnují správu maziv, školení, optimalizaci plánů mazání a řešení, která vyvíjíme společně s našimi zákazníky.

Náš program KlüberMonitor například našim zákazníkům radí, jak dosáhnout maximálního výkonu našich olejů a pomáhá jim s plánováním údržby. Zahrnuje i nástroj pro sledování oleje, který umožňuje stanovit trendy ve stavu oleje i vybavení.

Výrobky PFPE pro extrémní požadavky [Část 2]
Přehrát

Výrobky PFPE pro extrémní požadavky [Část 2]

Ve zkratce: speciální maziva pro chemický průmysl

 • Vysoká odolnost proti působení médií a tlaku společně s vysokou tepelnou stabilitou prodlužující dobu provozuschopnosti.
 • Delší životnost mazaných komponent, díky které se snižuje nutnost servisních zásahů a odpadá potřeba držet na skladě velké množství náhradních dílů.
 • Vylepšená účinnost vašich strojů a zařízení, a z toho vyplývající úspora energie.

Spojte se s námi - zůstaňte konkurenceschopní

Hledáte perfektní speciální mazivo pro vaši oblast použití? Máte dotazy nebo potřebujete poradit se speciálním řešením? Jsme tu, abychom vám pomohli - promluvte si s našimi odborníky o vašem projektu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.