Kalkulátor provozní viskozity

Viskozita kapaliny je její odpor proti proudění a je velmi ovlivněna teplotou. S rostoucí teplotou klesá, tj. kapalina se stává tekutější. Mezi změnou viskozity a teplotou ovšem není přímá úměra, ale spíše dvojitý logaritmický vztah. Tento vztah, který popsali pánové Ubbelohde a Walther, se týká minerálních olejů a v první aproximaci jej lze použít také pro syntetické oleje.

Provozní viskozita maziv

Provozní viskozitu olejů a základových olejů plastických maziv od společnosti Klüber Lubrication lze určit přibližně pomocí známé kinematické viskozity při 40 ° C a 100 ° C. Viskozita maziva (s přihlédnutím k zatížení, rychlosti atd.) je jedním z indikátorů tvorby mazacího filmu chránícího před třením a opotřebením. Syntetické oleje, speciální přísady a různé koncepty zpevňovadel umožňují vytváření mazacího filmu již při nižší, energeticky účinné viskozitě 

Kalkulátor indexu viskozity

Kinematická viskozita základového oleje

mm²/s
mm²/s
°C

Výpočty na tomto webu vycházejí z obecných zkušeností a znalostí podle. DIN 51563 a Ubbelohde-Waltherova vzorce v době vydání a jsou pouze informativní. Výsledky jsou přibližné hodnoty pro predikci provozní viskozity. V praxi však musí být skutečná hodnota viskozity kontrolována uživatelem pomocí vhodných metod v každém jednotlivém případě. Tyto informace nepředstavují žádné prohlášení týkající se specifikací, zajištění vlastností / záruk nebo vhodnosti produktů pro konkrétní aplikace. Veškeré informace se mohou změnit a netvrdí, že jsou vyčerpávající, správné nebo přesné Výrobky společnosti Klüber se neustále zdokonalují. Proto si společnost Klüber Lubrication vyhrazuje právo kdykoli bez oznámení změnit veškeré technické údaje v tomto dokumentu.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.