Naše společnost patří pod Freudenberg Chemical Specialties se sídlem v Mnichově, která je součástí skupiny Freudenberg Group z Weinheimu. Hlavní zásady a etický kodex této rodinné německé společnosti s dlouhou a úspěšnou tradicí jsou závazkem i pro nás.

Hlavní zásady

Naše hlavní náklady a etický kodex najdete na https://www.fcs-muenchen.com/en/company/responsibilities/. Kromě toho jsme připravili směrnice ke konkrétním požadavkům našeho obchodního modelu, trhů, na kterých poskytujeme naše služby, a našich zákazníků. Těmi se poté řídí naše obchodní praxe:

1. Soustředíme se na zákazníka

Naše partnerská spolupráce se vyznačuje identifikací, pochopením a uspokojením potřeb a očekávání našich zákazníků s ohledem na budoucí trendy. Naší svědomitostí a výrazným smyslem pro detail významně přispíváme k úspěchu našich zákazníků. Nabízíme jim maximální výhody spočívající v naší celosvětové dostupnosti, společném vývoji produktů a závazku spolehlivosti a poskytování služeb.

2. Naši zaměstnanci jsou naše síla

Směrnice pro vedení a týmovou práci jsou základem pro to, jak se chceme chovat, a jak by se k nám měli chovat ostatní. Zároveň podle nich chceme být posuzováni. Neustále se snažíme zlepšovat naše „Kompetentní vedení“, „Podnikatelské myšlení a chování“, „Týmovou orientaci“, „Společenské dovedností“ a také naši „Komunikaci a informovanost“. Silně motivovaní zaměstnanci pracující v optimalizovaném prostředí jsou nezbytným předpokladem zajištění kvality našich produktů a služeb.

3. Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči společnosti i životnímu prostředí

Vedení naší společnosti si plně uvědomuje své společenské odpovědnosti. Usilujeme o to, abychom našim zaměstnancům zajistili bezpečnou práci a zachovali ekologicky zdravé životní prostředí i pro budoucí generace. Proto nejenom dodržujeme stávající zákonné požadavky, ale jdeme ještě dále, pokud je to technicky a ekonomicky možné. Naším cílem je chovat se podle zásad naší společenské odpovědnosti ve všech zemích, regionech a komunitách, kde podnikáme. Rovněž nám velmi záleží na zachování dobrých sousedských vztahů.

4. Pro náš úspěch je rozhodující inovace

Neustálá inovace ve všech oblastech je rozhodující pro náš dlouhodobý finanční úspěch. Proto neustále zlepšujeme naše výrobky, procesy, systémy a zároveň i sami sebe. Naše firemní struktura podporuje kreativitu a iniciativu jednotlivých zaměstnanců i celých týmů.

5. Našimi partnery jsou dodavatelé a poskytovatelé služeb

Naše vztahy s obchodními partnery se vyznačují otevřeností a spoluprací. Vážíme si dlouhodobých osobních kontaktů a dáváme přednost partnerům s trvalou přítomností na trhu, kteří jsou aktivní po celém světě. Očekáváme, že naši obchodní partneři budou dodržovat naše standardy v oblasti zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti na pracovišti a budou vést záznamy o tom, jak v těchto oblastech pokročili.

6. Hospodárnost není v rozporu s kvalitou, ochranou životního prostředí ani bezpečností na pracovišti

Prostřednictvím řádné a ekonomické organizace našich pracovních procesů usilujeme o dosažení vysoké kvality produktů a služeb při nízkých ekonomických, ekologických a sociálních nákladech. Náš integrovaný systém řízení používáme k nepřetržitému měření, vyhodnocování, kontrole a zlepšování naší práce. Naším záměrem je v následujících odvětvích dosáhnout těchto cílů

  • Kvalita: nulový počet vad
  • Životní prostředí: nulový objem odpadu a nulový počet incidentů
  • Bezpečnost na pracovišti: nulový počet nehod

Tím naší společnosti zajistíme udržitelný zisk.

7. Jsme odpovědní za své produkty

Naše výrobky vyvíjíme s ohledem na jejich celý životní cyklus - od dodavatele k zákazníkovi, od získávání surovin až po likvidaci. Výběr našich surovin se řídí velkým množstvím přísných kritérií. Svým zákazníkům nabízíme komplexní a poctivé poradenství.

8. Komunikujeme formou otevřeného a upřímného dialogu

Naše opatření k zajištění kvality, ochrany životního prostředí a zdraví a bezpečnosti jsou základem důvěryhodné dlouhodobé spolupráce se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, společností Freudenberg, našimi sousedy, úřady a veřejností.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.