REACH - větší bezpečnost pro lidi a životní prostředí

S nařízením REACH stanoví evropské chemické zákony standardy pro používání chemikálií, a tedy i speciálních maziv. To se týká velkého počtu produkčních společností.

REACH - větší bezpečnost pro lidi a životní prostředí

My ve společnosti Klüber Lubrication tyto standardy podporujeme a důslednou implementaci REACH jsme učinili nedílnou součástí naší každodenní práce. S ohledem na naši odpovědnost jako výrobce je naším cílem nejen splnit, ale i překročit zákonné požadavky.

REACH (nařízení EU 1907/2006) je nové evropské nařízení o registraci, hodnocení a povolování chemických látek a je v platnosti od roku 2007. Cílem tohoto nařízení je zajistit optimální ochranu lidí a životního prostředí. Z tohoto důvodu mohou být v Evropě vyráběny, dováženy nebo používány pouze látky, které splňují tyto požadavky. Výrobci a dovozci jsou dále povinni shromažďovat údaje o látkách, vyhodnocovat potenciální rizika pro životní prostředí a zdraví a informovat uživatele o nezbytných bezpečnostních opatřeních v komplexním bezpečnostním listu (SDS).

REACH není nový. Od poloviny roku 2013 musely všechny látky, z nichž bylo ročně vyrobeno více než 100 tun, splňovat požadavky nařízení REACH. Od června 2018 spadají pod toto nařízení všechny látky, z nichž se ročně vyrobí více než tuna. Společnost Klüber Lubrication přebírá roli následného uživatele a zajišťuje, aby všechny použité suroviny, a tudíž prodávaná speciální maziva, splňovaly aktuální zákonné požadavky.

REACH je součástí našich cílů řízení

Společnost Klüber Lubrication podporuje nařízení REACH a neustále provádí jeho ustanovení. Naší firemní filozofií i filosofií naší mateřské společnosti Freudenberg je jednat zodpovědně. Naším cílem je proto tyto požadavky překročit, kdykoli je to technicky a ekonomicky proveditelné. Naše oddělení pro řízení souladu s materiály je v úzkém kontaktu s výrobci a dovozci našich surovin, takže informace o změnách jsou vždy snadno dostupné, aby byla zajištěna dostupnost a trvale vysoká kvalita našich speciálních maziv.

Buďte v kontaktu

V případě dotazů týkajících se jednotlivých produktů se obraťte na svého odborného zástupce.

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.