Seznam zakázaných látek

Látky, které mají vážný dopad na člověka a životní prostředí, jsou podle nařízení REACH klasifikovány jako látky "vzbuzující mimořádné obavy". Jako odpovědný výrobce, který se zavázal k udržitelnosti, jde Klüber Lubrication o krok dál a volí suroviny, které dokonce splňují přísné požadavky skupiny Freudenberg.

Látky vzbuzující mimořádné obavy (Substances of Very High Concern  - SVHC) jsou chemické sloučeniny vykazující vlastnosti, které podle nařízení REACH mohou mít vážné účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Tyto látky podléhají zvláštním požadavkům na schválení a informace. Dosud identifikované látky zaznamenává Evropská chemická agentura (ECHA) do svého seznamu SVHC podle čl. čl. 59 odst. 1 nařízení REACH. Průběžný akční plán Společenství (Community Rolling Action Plan - CoRAP) navíc vede a aktualizuje seznam látek s určitými nebezpečnými vlastnostmi, které mají být hodnoceny do tří let.

Suroviny vybrané podle přísných kritérií

Náš závazek nabízet ekologicky kompatibilní speciální maziva jde mnohem dále: k ochraně lidí a životního prostředí používáme výhradně suroviny, které splňují vysoké bezpečnostní standardy definované skupinou Freudenberg. Tato bezpečnostní kritéria zakazují podstatně více látek, než stanoví zákon.


Další informace poskytnuté agenturou ECHA o látkách vzbuzujících mimořádné obavy naleznete zde.

Buďte v kontaktu

Chcete se dozvědět více o látkách obsažených v mazivech? Váš kontakt u Klüber Lubrication vám rád poskytne podrobnosti.

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.