Správa údržby: Udržování kontroly nad vašimi procesy

Všechny provozy, stroje a komponenty související s údržbou ve vašem výrobním závodě jsou přehledně zobrazeny pro vhodnou správu úkolů mazání a údržby. Databáze techniků údržby, manažerů a provozovatelů zařízení umožňuje vysokou účinnost a standardizované procesy. Další výhodou je zjednodušení efektivního přenosu znalostí mezi obslužným personálem. Integrovaná podpora auditu je možná.

K dispozici jsou následující služby KlüberMaintain:

Služby KlüberMaintain

KlüberMaintain - optimalizované procesy podle plánu

Na základě těchto informací pro vás vytvoříme individuální tabulku mazání vašich strojů s vysvětlením postupu mazání pro každé mazací místo. Toto je výchozí bod pro optimalizace, jako jsou:

  • perfektní dávkování maziva pro čisté prostředí
  • optimální použití maziv, aby se zabránilo plýtvání a kontaminaci
  • ideální intervaly údržby
  • ideální aplikační metody
  • vylepšení, která zabrání odstávkám během domazávání

Naši odborníci dále vytvářejí plán optimalizace a určují opatření ke zlepšení vašich procesů TPM (Total Productive Maintenance), jako je údržba, školení, řízení kvality, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí a ochrana zdraví.

KlüberMaintain - správné mazivo na správném místě

Náš konzistentní, standardizovaný systém označování mazacích míst, zásobníků, skladovacích míst a aplikačních zařízení pomáhá minimalizovat ztrátu  ve výrobě kvůli možnému použití nesprávného maziva. Zejména v potravinářském průmyslu vám naše služby značení Klüber pomohou plně vyhovět zákonným požadavkům.

KlüberMaintain - Použití Efficiency Managera k optimální správě údržby

Nabízíme také profesionální softwarové řešení EfficiencyManager pro řízení, dokumentaci a monitorování všech mazacích procesů ve vaší výrobě. Je to nástroj, který můžete použít ke správě všech svých výrobních zdrojů a činností údržby, protože zahrnuje celou produkční strukturu i součásti údržby.

Přehled vašich výhod:

  • Spolehlivost procesu: jasné a strukturované plánování a dokumentace
  • Přizpůsobeno: zohlednění všech maziv a mazacích míst ve vašem závodě
  • Udržitelnost: potenciál snížit množství maziva, prodloužit intervaly mezi obdobími údržby a zajistit dlouhodobé úspory / optimalizace
Přehrát

Hledáte digitální řešení pro správu maziv? Promluvte si o svém projektu s našimi odborníky. Jsme tu, abychom vám pomohli!

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.