Informace a požadavky

Důležitou roli pro nás hraje kvalita. Náš úspěch závisí do značné míry na výkonnosti našich dodavatelů. Hledáme spolehlivé partnery, kteří s námi budou spolupracovat, neustále se zlepšovat a sdílet naše vysoké normy kvality. Proto vyžadujeme, aby naši dodavatelé byli certifikováni podle normy ISO 9001.

Abychom zajistili hladkou spolupráci, věříme v otevřenésdělení našich očekávání. Chápeme, že je důležité podporovat otevřený dialog, který umožní zabývat se různými záležitostmi, diskutovat o vyvíjejících se potřebách a společně hledat účinná řešení.

Naše ambice jdou nad rámec zákonných požadavků:

  • Kvalita: Naším měřítkem je nulový počet závad. Usilujeme o dokonalost, abychom našim zákazníkům poskytovali prvotřídní produkty a služby.
  • Životní prostředí: Zavázali jsme se k nulovému odpadu a nulovým ekologickým incidentům. Nedílnou součástí naší strategie jsou udržitelné výrobní metody a postupy.
  • Zdraví a bezpečnost: Naším prvořadým cílem je nulový počet nehod. Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost a pohoda našich i vašich zaměstnanců.
  • Udržitelnost: Jednáme zodpovědně a eticky. To platí pro všechny aspekty našeho podnikání.

Co očekáváme od našich dodavatelů: Od našich dodavatelů očekáváme, že budou sdílet a dodržovat vysoké požadavky našich norem kvality. To zahrnuje i naše partnery, kteří uplatňují stejné normy na své vlastní dodavatele. Abychom otevřeně sdělili naše očekávání a požadavky, nabízíme našeho průvodce a související dokumenty. Úspěšně spolupracovat v rámci partnerství je možné, až když obě strany znají všechny podrobnosti.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.