Prioritou číslo jedna je pro nás bezpečnost. Pro návštěvníky a externí dodavatele stanovujeme přísné normy a požadavky, abychom zajistili, že všechny činnosti na našich pracovištích budou prováděny v souladu s platnými zákony a předpisy. Náš komplexní program Compliance zajišťuje dodržování všech příslušných pravidel a předpisů.

Právní požadavky a vnitřní bezpečnost

V oblasti správy dodavatelů se zaměřujeme na bezpečnost a kvalitu služeb našich partnerů. Naším prvořadým cílem je zajistit, aby všechny externí společnosti a poskytovatelé služeb nejen splňovali zákonné požadavky, ale také přesně dodržovali naše interní bezpečnostní zásady. Nejde jen o zákonnou povinnost, ale také o vyjádření naší odpovědnosti vůči našim zaměstnancům, zákazníkům a životnímu prostředí.

Odpovědnost vůči našim zaměstnancům

Naši lidé jsou naším nejvýznamnějším bohatstvím a jejich bezpečnost a zdraví jsou pro nás nesmírně důležité. Všechny externí společnosti a poskytovatelé služeb, kteří pracují v našich prostorách, musí plně dodržovat naše pravidla a pokyny, aby bylo zajištěno, že naši zaměstnanci a vy, náš vážený obchodní partner, můžete pracovat v bezpečném prostředí.

Přístup založený na partnerství

Správu dodavatelů vnímáme jako partnerství. Naše očekávání ohledně bezpečnosti a kvality jsou jasná a ceníme si otevřené komunikace s našimi partnery. Úzkou spoluprací můžeme zajistit plnění všech právních předpisů a požadavků a současně zvyšovat produktivitu a efektivitu.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.