Ve společnosti Klüber Lubrication jde ochrana životního prostředí ruku v ruce s výkonnými provozy. Bereme svou podnikatelskou odpovědnost vážně a v mnoha ohledech podporujeme ochranu životního prostředí a udržitelnost - pomocí našich speciálních maziv a služeb orientovaných na zákazníky, jakož i opatření, která zvyšují udržitelnou tvorbu vnitřních hodnot.

Cíle udržitelného rozvoje v dohledu: Zodpovědná činnost v zájmu lidí a přírody

V souladu s naším holistickým přístupem se vždy snažíme udržitelně zlepšovat svou vlastní uhlíkovou stopu i pozitivní vliv (handprint) našich zákazníků. Naše činnosti se řídí iniciativou UNSDG (Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů).

Naším zapojením do UNSDG a 10 zásad v rámci iniciativy OSN s názvem Global Compact, jejichž členem jsme v rámci naší mateřské společnosti Freudenberg, přijímáme naši odpovědnost vůči příštím generacím.

Podrobné informace o našem závazku k udržitelnému rozvoji naleznete na stránce Zpráva o udržitelném rozvoji společnosti Klüber Lubrication.

Byli bychom rádi, kdyby vám společnost Klüber Lubrication pomohla rychleji dosáhnout vašich cílů v rámci udržitelného rozvoje, např. prostřednictvím úspory zdrojů, vyšší energetické účinnosti, snížení objemu odpadu a dalších opatření.

Naše koncepce udržitelnosti pro zvýšení energetické účinnosti a efektivnější využívání zdrojů

Abychom zlepšili udržitelný rozvoj v rámci našeho odvětví, zaujímáme ve společnosti Klüber Lubrication holistický přístup. Tento přístup vychází ze strategie udržitelného rozvoje naší mateřské společnosti Freudenberg a zahrnuje celý řetězec tvorby hodnot. Pro tento účel jsou nezbytné dva aspekty, které určují naše činnosti a provozy:

1. Footprint (Naše uhlíková stopa)

Kluber Lubrication - Footprint

Chování v souladu s principy trvalé udržitelnosti ve všech našich provozech je pro nás stejně důležité jako zlepšení bilance udržitelnosti u našich zákazníků.

Proto jsme si dali za cíl, že do roku 2025 zvýšíme náš podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů, jako je energie větru nebo slunce, až na 50 %. Krok za krokem se tak posouváme k zelené energii.

Zelená energie
Náš výrobní závod v Rakousku je zásobován energií vyráběnou regionální hydroelektrárnou a má tak zajištěno zásobování zelenou energií.

E-mobilita
K přepravě mezi naším výrobním závodem v Mnichově a naším skladem v Maisachu využíváme elektromobily s nulovými emisemi a odpovídajícím způsobem rozšiřujeme naši infrastrukturu.

Fotovoltaika
V našem provozu v Mexiku využíváme solární energii z fotovoltaické elektrárny. Dosahujeme tak podstatného snížení emisí CO2 o 200 tun za rok.

Zavázali jsme se také k zelené energii na jiných místech: v našem indickém výrobním závodě je nyní v provozu další fotovoltaický systém. V Mnichově jsme nyní téměř kompletně zásobováni elektřinou z externího fotovoltaického systému prostřednictvím našeho dodavatele.

2. Handprint (Pozitivní dopady)

Kluber Lubrication - Handprint

Pozitivními dopady se rozumí činnosti, které provádíme, abychom podpořili udržitelnou tvorbu hodnot u našich zákazníků. Snažíme se jim pomoci dosáhnout cílů udržitelnosti poskytováním našich řešení a služeb.

Podporujte udržitelnost - zajistěte příležitosti i budoucím generacím: udržitelný rozvoj v průmyslu je více než kdy jindy velkou výzvou pro každou společnost.

Hlavním úkolem je zajistit efektivitu a výkon a zároveň odpovědným způsobem nakládat s životním prostředím a zdroji. Tyto aspekty se podle nás vzájemně nevylučují. Naopak, často je lze realizovat společně.

Naše speciální maziva jsou výsledkem intenzivního výzkumu a vývoje prováděného v souladu s požadavky budoucnosti: Jako vysoce propracovaná a inovativní řešení se zvýšenou účinností přesně odpovídají požadavkům našich zákazníků.

Naše speciální maziva přinášejí pozitivní účinky, protože

 1. zmenšují třecí odpor
 2. snižují emise:
 3. šetří přírodní zdroje
 4. vykazují vylepšenou environmentální kompatibilitu
 5. minimalizují náklady na likvidaci a recyklaci
 6. prodlužují životnost strojů
 7. snižují provozní náklady

S naším know-how poskytujeme globální podporu zákazníkům z přibližně 20 průmyslových odvětví a tržních segmentů, mimo jiné z automobilového, cementářského nebo potravinářského průmyslu. Našim zákazníkům dodáváme komplexní služby a poradenství a vždy hledíme na ekologické aspekty, zabezpečení dodávek a ochranu zdrojů.

Následující příklady ukazují, jak naše výrobky dosahují úspěchu z hlediska udržitelnosti:

Větrná energetika
Speciální maziva prodlužují životnost větrných turbín, čímž výrazně snižují náklady na výrobu elektrické energie z větru a zvyšují konkurenceschopnost našich zákazníků oproti jiným energetickým zdrojům.

Cementářský průmysl
Použitím jednoho z našich speciálních maziv se našemu zákazníkovi InterCement v Brazílii podařilo výrazně snížit spotřebu surovinových zdrojů a současně prodloužit životnost jeho strojového parku.

Hydro Lubricants - Maziva na vodní bázi
Naše maziva používající vodu jako funkční složku vykazují extrémně nízké koeficienty tření a současně zvyšují bezpečnost na pracovišti.

3. Sustainability scorecard (Hodnocení udržitelnosti)

Kluber Lubrication - Sustainability scorecard

Výzvy plynoucí z udržitelného řízení a orientace společnosti jsou pro nás motivací k vytváření vysoce propracovaných inovativních procesů a řešení pro budoucnost.

Speciální maziva na bázi ropných nebo přírodních olejů obvykle nejsou pouhými spotřebními materiály. Ve skutečnosti se jedná o klíčové komponenty, které umožňují provoz dynamických strojů, zařízení nebo jiných součástí. Návrh, vývoj nebo modifikace našich maziv a služeb vždy zahrnuje komplexní analýzu všech relevantních provozních procesů z hlediska jejich udržitelnosti. Při této analýze hodnotíme celý náš řetězec tvorby hodnot.

Důležitou součástí tohoto procesu je i naše hodnocení udržitelnosti inovací. Hodnocení posuzuje životní cyklus produktu a jeho zamýšlené vlastnosti. Hodnotí celý náš řetězec tvorby hodnot s ohledem na:

 1. suroviny a aditiva ​
 2. zpracování a výrobu ​
 3. balení
 4. dopravu
 5. výhody pro zákazníka
 6. nakládání s odpady

Naše stopa a výhody pro zákazníky spolu vzájemně souvisí. Pokud je poměr neadekvátní, vývoj produktu obvykle nepokračuje.  

Buďte v kontaktu

Máte-li zájem o podrobnější informace nebo odborné individuální poradenství "šité na míru" vašim potřebám a požadavkům, nebo jakékoli dotazy týkající se konceptu udržitelnosti nebo našich produktů, neváhejte nás kontaktovat!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.