100% místně vyráběná zelená energie

Společnost Klüber Lubrication rozhodně vykročila do budoucnosti: Naše rakouská pobočka nakupuje 100% zelenou elektřinu vyráběnou v regionu, kde působí. Tím pomáhá chránit životní prostředí a chová se odpovědně k budoucím generacím.

Uhlíkově neutrální výroba elektřiny pro naši rakouskou pobočku

Uhlíkově neutrální výroba elektřiny pro naši rakouskou pobočku

Od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie: Od 1. 1. 2019 napájí společnost Klüber Lubrication Austria své kancelářské a výrobní prostory tzv. zelenou elektřinou, tj. elektřinou z obnovitelných zdrojů. Tato elektřina se vyrábí uhlíkově zcela neutrální metodou, tedy bez jakýchkoli emisí.

Nově vybraný poskytovatel energie vyrábí elektřinu především v ekologických malých hydroelektrárnách na Salzbursku. Toto rozhodnutí je naším příspěvkem k udržitelnému využívání zdrojů.

„Posouváme limity“ z hlediska ekologické udržitelnosti

Věrni své firemní zásadě „Posouvání limitů“ (Pushing the limits) neusínáme na vavřínech, ale pracujeme na neustálém snižování našeho dopadu na životní prostředí a přírodní zdroje.

Naše snahy se neomezují pouze na okamžitý účinek našich činností na životní prostředí. Rovněž se snažíme znásobit pozitivní účinky, ze kterých budou benefitovat naši zákazníci, když s námi budou spolupracovat. Podrobné informace o našem závazku k udržitelnému rozvoji naleznete ve Zprávě o udržitelném rozvoji společnosti Klüber Lubrication.

Ekologická odpovědnost je základním kamenem našich firemních hodnot

Klima a životní prostředí byly vždy součástí naší firemní odpovědnosti již od založení společnosti v roce 1929. Jako společnost, která je součástí skupiny Freudenberg Group, jsme rovněž signatáři iniciativy OSN pod názvem UN Global Compact, což je největší globální iniciativa pro průmyslové společnosti.

Kromě výrobních technologií šetrných k surovinám, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce přikládáme velký význam také vlivu našich produktů na udržitelný rozvoj zákazníka. To lze ilustrovat na následujících příkladech:

InterCement:
Zjistěte, jak používání našich inovativních maziv v brazilské společnosti InterCement vedlo k dramatickému zlepšení jak z ekologického, tak z ekonomického hlediska, a ve skutečnosti zdaleka překonalo všechna očekávání.

Wind power:
Maziva od společnosti Klüber Lubrication rovněž pomáhají provozovatelům větrných turbín zvýšit jejich účinnost a snížit zatížení zdrojů - aniž by to ovlivnilo výkon zařízení. Tímto způsobem přispíváme ke zlepšení energetické stopy i z hlediska ochrany klimatu.

E-mobilita: 
Pro přepravu zboží mezi naším výrobním závodem v Mnichově a logistickým centrem v Maisachu budeme využívat zelenou energii elektrických vozidel a zároveň jsme odpovídajícím způsobem zmodernizovali naši infrastrukturu.

Fotovoltaika:
Náš výrobní závod v Mexiku jsme vybavili fotovoltaickým systémem o rozloze 2 800 metrů čtverečních. Díky tomu snižujeme naši uhlíkovou stopu o více než 200 tun emisí CO2 ročně.

Snižte své emise a náklady – s mazivy od společnosti Klüber Lubrication

Pojďte se s námi poradit o dalších krocích ke zlepšení vaší ekologické stopy: S mazivy od Klüber Lubrication, nejen snížíte své náklady: Také můžete v rámci svého osobního příspěvku k ochraně životního prostředí zlepšit své výrobní procesy, aby byly ekologičtější.

Buďte v kontaktu

Máte-li zájem o podrobnější informace nebo odborné individuální poradenství "šité na míru" vyšim potřebám a požadavkům, neváhejte nás kontaktovat!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.