Udržitelnost a etické zásady

Udržitelnost a odpovědné jednání jsou pro nás velmi důležité. Proto si společnost Klüber Lubrication stanovila cíl být do roku 2045 klimaticky neutrální včetně rozsahu 3. Jsme pevně přesvědčeni, že vývoj, výroba a dodávky našich výrobků a služeb musí probíhat udržitelným a etickým způsobem. Společenský, etický a ekologický vliv našich výrobků a služeb se vztahuje na celý hodnotový řetězec – včetně našich vážených obchodních partnerů a dodavatelů.

Spolupráce pro udržitelnost

Na cestě společnosti Klüber Lubrication k udržitelnosti a klimatické neutralitě do roku 2045 považujeme naše obchodní partnery a dodavatele za nepostradatelné. Proto jsme odhodláni zapojit vás do naší mise za lepší svět a klimaticky neutrální budoucnost. Zavázali jsme se k odpovědnému chování, které je prospěšné pro lidstvo a životní prostředí, a totéž očekáváme od našich dodavatelů.

Zveme vás, abyste se podrobněji informovali o našich očekáváních a stali se součástí našeho společného závazku podporovat etické normy a udržitelnost.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.