Dlouhodobá ochrana za extrémních podmínek

Větrné turbíny se záměrně umisťují v extrémních podmínkách a jsou vystaveny neustále se měnící vysoké zátěži. Převodovky a ložiska čelí stálému a intenzivnímu namáhání; údržba je však náročný úkol prováděný pouze v dlouhých intervalech. I když je bezproblémový provoz zásadní pro ziskovou výrobu, za těchto podmínek je těžké ho dosáhnout. Provozovatelé větrných elektráren proto potřebují speciální maziva, která budou spolehlivě fungovat, chránit jednotlivé komponenty a zajistí prodloužení intervalů údržby.

Speciální maziva pro větrné turbíny představují malou investici, která však může přinést obrovské výhody. Naše plastická maziva zajistí až o 40 procent méně prostojů v generátorech a rovněž nabízíme univerzální plastické mazivo pro údržbu vhodné na všechna ložiska. Naše vysoce výkonné převodové oleje vykazují dobrou únosnost a odolnost proti stárnutí a zároveň zajišťují i nízké tření. K dispozici jsou další speciální plastická maziva pro hlavní ložiska, ložiska listů vrtulí, ložiska generátoru a ložiska ložiska systému směrování po větru.

Náklady na výrobu elektrické energie z větru jsou klíčovým ukazatelem výkonu

Klíčovým výkonnostním ukazatelem ve výrobě elektrické energie ve větrných elektrárnách je tzv. LCoE (Levelized Cost of Electricity - Dlouhodobé měrné náklady). Představuje aktuální jednotkové náklady na výrobu elektřiny, s přihlédnutím k celé životnosti aktiva. Kromě toho je základem pro rozhodnutí, zda investovat do větrné elektrárny či nikoli. Čím nižší je LCoE, tím levnější je výroba energie z větru v porovnání s fosilními zdroji.

Úspěšné snížení LCoE nezávisí na výrobě levných turbín, ale na vytváření větších turbín s mnohem vyšším výkonem. Maziva s pokročilou technologií mohou pomoci masivním ložiskům spolehlivě pracovat se stejnou přesností jako malá ložiska v elektromotoru - což přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti větrné energie.

Zásadní je zvýšení životnosti větrných turbín

Mnoho turbín má životnost 20 a více let. Provozovatelé by mohli vytěžit značné výhody jak z delší dostupnosti, tak ze snížení kapitálových nákladů, pokud by tyto turbíny mohli provozovat dalších 10 let. Speciální maziva od společnosti Klüber Lubrication toto mohou usnadnit díky své dvojnásobné životnosti.

Servisní intervaly se rovněž prodlouží ze 6 měsíců na 1 rok. To snižuje o polovinu počet techniků a návštěv na místě potřebných pro údržbu a současně zlepšuje provozuschopnost turbíny - což je obzvláště cenná výhoda v případě pobřežních větrných farem.

Zjistěte více o snížení nákladů na výrobu energie a prodloužení životnosti turbín kliknutím na tento odkaz.

Vysoce výkonné převodové oleje pro uzavřené převody při extrémním zatížení

Jak se větrné turbíny stále zvětšují, jejich převody jsou vystaveny vyššímu namáhání. To může ohrozit schopnost konvenčních olejů poskytovat ochranu proti opotřebení kuličkových ložisek třením, odolat vzniku důlkové mikrokoroze (mikropittingu), pěny a úsad a zajistit stabilní viskozitu.

 

V reakci na tuto skutečnost společnost Klüber Lubrication vyvinula velmi komplexní portfolio vysoce výkonných převodových olejů pro značné zatížení převodů větrných turbín. Tyto oleje umožňují dlouhé intervaly výměny, mají nižší ztráty energie a zajišťují vyšší výnos zařízení - až o několik tisíc eur po dobu životnosti větrné turbíny. Vyznačují se vynikajícími protipěnivými vlastnostmi a ochranu proti důlkové mikrokorozi (mikropittingu). Také neobsahuje žádné přísady, které by mohly podporovat tvorbu úsad; pouze ty, které chrání před mikropittingem, odíráním a bíle naleptanými trhlinami (WEC). Díky vysoké střihové stabilitě zůstává viskozita produktu stejná.

Naše novinka: Jedno mazivo pro všechna ložiska

Provozovatelé větrných elektráren mohou mít problémy s inventářem, protože mnoho výrobců ložisek doporučuje pro každé ložisko jiná maziva. Proto jsme vyvinuli Klüberplex BEM 41-141, jediné plastické mazivo pro hlavní generátor, ložiska systému směrování po větru a ložiska listů, která ve standardizovaných testech překonala všechna ostatní plastická maziva. To výrazně zjednodušuje nákup maziva, přepravní logistiku a skladování. 

 

Mazivo Klüberplex BEM 41-141 splňuje a dokonce překračuje dnešní požadavky prvovýrobců a provozovatelů ložisek a větrných turbín. Vyznačuje se vynikajícími vlastnostmi při falešném brinelování (otisknutí valivých prvků do dráhy) při použití ve větrných turbínách. Široký rozsah provozních teplot maziva, jeho dobrá čerpatelnost a přesné dávkování v centralizovaných mazacích systémech, stejně jako dobré rozložení maziva a uvolňování oleje zajišťují bezproblémový provoz větrné elektrárny.

Proplachování a čištění ložisek bez ztráty doby provozuschopnosti

V ložiscích větrných turbín se mohou začít hromadit tvrdé úsady a ta se následně při provozu zahřívají; to si obvykle vyžádá odpojení, demontáž a opravu generátoru, a tak způsobí náklady spojené s prostoji.

Naše proplachovací plastická maziva umožňují čištění ložisek během provozu tím, že odstraňují úsady, a zároveň poskytují účinné mazání a dobrou ochranu proti opotřebení a korozi. Díky tomu prodlužují životnost ložiska a zkracují prostoje kvůli údržbě.

Identifikace problémů s mazáním budoucnosti

Společnost Klüber Lubrication provádí vysoce kvalitní analýzy olejů i plastických maziv pro použití ve větrných elektrárnách. Můžeme analyzovat zákazníkem používaná maziva a poradit mu ohledně kontaminantů a důkazů o opotřebení ložisek. Můžeme vám poradit s optimálním množstvím maziva, intervaly mazání a způsoby mazání. To pomáhá našim zákazníkům minimalizovat náklady na údržbu, zejména nalezení potenciálního poškození, dříve, než k němu dojde.

Naše služba je obzvláště cenná díky našim rozsáhlým zkušenostem s použitími na větrných farmách a přesnosti při interpretaci výsledků.

Speciální maziva pomáhají snižovat náklady na dopravu a emise

Jak poptávka po elektrické energii, tak větrné zdroje jsou rozptýlené po celém světě. Nízkoemisní logistika proto otevírá další potenciál pro využití energie větru. Produkty společnosti Klüber Lubrication, které vyrábíme v mnoha zemích po celém světě, jsou ve shodě s místní legislativou a pomáhají vám ušetřit náklady na přepravu a emise CO2.

Zavazujeme se k udržitelnému využívání zdrojů

Jsme členem iniciativy OSN pod názvem Global Compact, největší celosvětové podnikové iniciativy pro udržitelný rozvoj. Ve své iniciativě se neomezujeme se pouze na úspornou výrobu, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Usilujeme rovněž o maximalizaci udržitelnosti našich produktů jak v našich vlastních výrobních provozech, tak v provozech našich zákazníků.

Naši strategii šetrnou k životnímu prostředí jsme podepřeli našimi biologicky odbouratelnými produkty, které dalece překračují současnou environmentální legislativu.

Zůstaňte konkurenceschopní

Jako lídr na globálním trhu maziv pro větrné turbíny poskytujeme naše produkty k mazání většinového podílu větrných turbín po celém světě a můžeme pro vás také najít optimální řešení.

Díky použití našich maziv pro větrné turbíny se vám nejen podaří snížit LCoE větrné energetiky, ale také si zachováte konkurenceschopnost v porovnání s ostatními výrobci elektrické energie.
 

Jméno Klüber Lubrication je synonymem extrémně vysoké kvality, spolehlivosti a novátorského přístupu. Naše speciální maziva pomáhají zvyšovat produktivitu a efektivitu nákladů a snižovat prostoje. Využijte naše odborné znalosti a naučte se, jak zvýšit účinnost vaší větrné turbíny!

Hledáte to správné mazivo pro váš systém nebo dlouhodobého partnera pro optimalizaci vašich mazacích procesů - nebo máte dotazy, či potřebujete poradit se speciálním řešením? Jsme zde proto, abychom vám pomohli – poraďte se o svém projektu s našimi odborníky!

Výhody pro vás ve zkratce:

  • Vyšší účinnost a delší životnost, s vysoce kvalitními mazivy nabízejícími vysokou únosnost a tepelnou stabilitu pro snížení opotřebení.
  • Výrazně nižší provozní náklady a prostoje; naše proplachovací plastická maziva snižují servisní úsilí a maximalizují dostupnost.
  • Prodloužené intervaly údržby a cykly domazávání, díky ochraně proti opotřebení a výkonovým rezervám speciálních maziv.
  • Laboratoř pro analýzy maziv: Rozsáhle vybavená a se značnou odborností v interpretaci výsledků.
  • Globálně vyráběné: Vzhledem k tomu, že se maziva pro větrné elektrárny vyrábějí v sedmi různých provozech společnosti Klüber Lubrication po celém světě, můžeme vám nabídnout produkty s krátkými dodacími trasami, nižšími náklady na dopravu a sníženými emisemi.
  • Zjednodušená logistika: Naše univerzální mazivo lze použít pro všechny účely údržby, což zjednodušuje skladování a přepravu.
  • Vylepšená udržitelnost: Ekologická maziva, která budou vyhovovat i v budoucnu díky tomu, že překračují současné environmentální legislativy.
  • Zvýšená bezpečnost: Bezúnikovost minimalizuje nebezpečí uklouznutí servisních pracovníků pracujících ve velkých výškách.
  • Úplná shoda: Všechny produkty splňují místní nařízení o shodě.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.