Fotovoltaika - Společnost Klüber Lubrication Mexico dosáhla další úrovně udržitelného rozvoje

Na střeše výrobní a skladovací haly společnosti Klüber Lubrication Mexico vznikl průkopnický projekt pro zajištění udržitelného rozvoje, který drasticky snižuje emise.

Závod Querétaro k tomu poskytuje ideální podmínky

Závod Querétaro k tomu poskytuje ideální podmínky

Náš výrobní závod v Mexiku produkuje svou vlastní udržitelnou elektřinu pomocí fotovoltaického systému o rozloze 2 800 m2. Pro instalaci systému v KLMEX jsme měli několik důvodů. Jedním z nich bylo místní klima: v tomto regionu slunce svítí průměrně 7,7 hodin denně a mraky se objevují jen vzácně. Jsou zde tedy ideální podmínky pro využívání fotovoltaického systému.

Využívání energie slunce

Bylo to v roce 2013, když projektový vedoucí a chemický inženýr Luis Velázquez přišel s nápadem nainstalovat v KLMEXu fotovoltaický systém. Luis Velázquez, BOZP a OŽPmanažer odpovědný za mexický závod, prezentoval své nápady na regionální poradě BOZP a OŽP společnosti Klüber Lubrication v roce 2014. Setkal se s velkým souhlasem.

Projekt se začal formovat, když Luis Velázquez našel vhodného poskytovatele a porovnal různá technická řešení a jejich výkony. Následně vytvořil komplexní koncepci zajišťující dodávku cca 80% elektřiny spotřebované v závodě KL Mexico.

Vytváříme povědomí o udržitelném rozvoji

Fotovoltaické systémy na střechách továrních budov jsou v Mexiku stále ještě raritou. Ze 130 firem v Průmyslovém parku Querétaro, využívá systém tohoto druhu pouze náš mexický závod a jedna další společnost. Pro nás je důležité vytvořit povědomí o alternativních zdrojích energie.

Každý zákazník, který vstoupí do recepce závodu, si proto může na obrazovce okamžitě přečíst nejdůležitější fakta o našem ekologickém zásobování energií: například, úsporu emisí CO2, odpovídající více než 200 tunám za rok. Toto množství odpovídá ročním emisím 100 osobních automobilů. Matematicky by takový objem emisí musel být kompenzován výsadbou asi 13 000 stromů.

Relevance projektu potvrzená zpětnou vazbou od zákazníků

„Někteří zákazníci chtějí vědět, jak jsme se vypořádali s udržitelným rozvojem,“ říká Velázquez. Zájem našich zákazníků nám dává další stimul k přijímání klimaticky šetrných opatření.

Další informace o našem příspěvku k udržitelnému rozvoji najdete také v následujících projektech:

Zelená energie:
Ekologicky udržitelný rozvoj hraje důležitou roli také v našich rakouských provozech, které využívají regionální zelenou elektřinu k prospěchu životního prostředí a klimatu.

E-mobilita:
Při dopravě mezi naší mnichovskou centrálou a logistickým centrem v Maisachu budeme v budoucnu využívat zelenou energii elektromobilů.

InterCement:
Na příkladu našeho zákazníka, brazilské společnosti InterCement, je vidět, jak jsou speciální maziva schopna významně chránit klima a zároveň snižovat náklady.

Větrné elektrárny:
Zjistěte, jak speciální maziva zvyšují účinnost zařízení a maximalizují výtěžnost elektřiny získávané z energie větru.

Další podrobnosti o pozitivních účincích našich aktivitnajdete v této Zprávě o udržitelném rozvoji společnosti Klüber Lubrication.

Spojme síly za klimaticky šetrnější prostředí

Využíváním alternativních zdrojů energie přispíváme k ochraně klimatu. Tím, že si zvolíte společnost Klüber Lubrication, pomáháte vytvářet ekologičtější ekonomiku.

Buďte v kontaktu

Máte-li zájem o podrobnější informace nebo odborné individuální poradenství "šité na míru" vyšim potřebám a požadavkům, neváhejte nás kontaktovat!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.