Mazání těsnění je důležité: pro usnadnění montáže těsnění nebo profilovaného elastomeru; pro těsnění na rotujících hřídelích; aby se zabránilo vnikání nečistot do ochranných těsnících břitů radiálních těsnění hřídele

Tam, kde těsnění pracují pod dynamickým zatížením, může dojít k úniku média. Pokud mezi elastomerovým těsněním a hřídelí nedojde k vytvoření mazacího filmu, nebo pokud dojde k narušení stávajícího mazacího filmu, může tření mezi pohybujícími se součástmi vést k prudkému nárůstu teploty a následně k selhání těsnicích materiálů a ke zvýšenému opotřebení (podřezání). Mazivo, které není schopno splnit daný úkol, může také ovlivnit materiál těsnění, což vede k úniku a selhání systému.

Ve spolupráci se specialisty na těsnění ze skupiny Freudenberg vyvinula společnost Klüber Lubrication kombinace maziv a těsnění umožňující optimalizovanou životnost těsnění. Lube & Seal je název této mezioborové spolupráce ve prospěch uživatele.

Kooperativa Lube&Seal nabízí uživateli:

  • testovanou snášenlivost s elastomery
  • kombinaci materiálu těsnění a maziva umožňující optimalizované třecí podmínky
  • optimalizovaná řešení pro celý tribologický systém
  • kompletní konzultaci během fáze vývoje produktu
  • zvýšenou spolehlivost pro všechny produkty a komponenty
  • snížené provozní náklady po celou dobu životnosti komponent

Odkaz na našeho partnera Freudenberg Sealing Technologies

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.