Zápis v národních chemických seznamech

Speciální maziva vyráběná společností Klüber Lubrication lze získat po celém světě. Export maziv do různých zemí vyžaduje, aby byla registrována na jejich národních seznamech chemických látek.

Zápis v národních chemických seznamech

Chemické látky samotné nebo jako součást přípravků lze vyvážet, pouze pokud byly povoleny pro vnitrostátní dovoz prostřednictvím registrace v seznamu zemí a nepodléhají dovozním, objemovým ani aplikačním omezením.

Všechny produkty vyrobené společností Klüber Lubrication proto procházejí důkladnou kontrolou a jsou v souladu se zákony jednotlivých zemí. Důkladné kontroly zajišťují, že všechny naše produkty a jejich součásti mají své povolení. Registrace v národních inventárních seznamech dovážejících zemí, jakož i kontroly surovin a audity dodavatelů zajišťují trvalou dostupnost maziv Klüber Lubrication po celém světě a jejich povolení k neomezenému použití.

Znalost mezinárodního chemického práva a příslušných inventárních seznamů všech dovážejících zemí je zárukou nerušeného mezinárodního vývozu produktů Klüber Lubrication. Všechny uvedené produkty spolehlivě splňují požadované předpisy a požadavky specifické pro danou zemi.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.