Klüber Lubrication vyvíjí technologie, které rozhodujícím způsobem formují budoucí trhy v oblasti tribologických řešení. Pro společnost Klüber Lubrication inovace znamená v rané fázi určit trendy a potřeby trhu a následně získané informace přetvořit na hmatatelné hodnoty pro naše zákazníky.

Inovace ve společnosti Klüber Lubrication navzájem spojuje zaměstnance, technologie a znalosti z několika oddělení. To nám umožňuje přicházet s novými průkopnickými nápady a přeměňovat je v nové inovativní produkty, služby a obchodní oblasti.

Potřeby zákazníka jako hnací síla

S velkou empatií zjišťujeme potřeby našich zákazníků a snažíme se pro ně vytvářet co nejpoužitelnější produkty. Za tímto účelem spojujeme dohromady znalosti a odborné znalosti našich expertů a rozšířenou externí síť. V rámci společností podporované iniciativy dostávají naši zaměstnanci příležitost k rychlému rozvoji životaschopných a vyzkoušených obchodních koncepcí s cílem vytvářet nové a slibné perspektivy pro naše zákazníky.

Vyspělá inovační kultura

Naše inovační kultura stojí na několika desetiletích zkušeností specialistů na maziva a důkladném, úplném a hlubokém porozumění potřebám našich zákazníků. Tuto kulturu neustále rozvíjíme a vylepšujeme několika způsoby.

Naši manažeři a odborníci rozšiřují své znalosti pomocí nových inovačních metod a technik ke zjišťování a porozumění potřebám trhu a jejich transformaci na hodnoty pro zákazníky. Na různých workshopech podporujeme naše zaměstnance a zákazníky ve zkoušení nápadů a řešení. Pravidelná výměna informací s externími hnacími silami inovací inspiruje a podporuje naše aktivity.

Více než jen funkčnost

Jako silný partner pro naše zákazníky již dnes ovládáme tribologické technologie, které se zítra projeví v pozitivní změně.

Integrace zákaznických potřeb a trendů do našich inovací se ukázala jako úspěšná. Můžeme uvést několik příkladů:

  • Firemní podnikání: Náš program „Move Beyond“ (Posuňte se ještě dále) podporuje zaměstnance, aby se naučili, jak rozvíjet a testovat inovativní koncepty a rozvíjet podnikatelské myšlení. Tento program vede k větší otevřenosti zaměstnanců a pomáhá jim při hledání a testování možných řešení pro naše zákazníky.
  • Hydro Lubricants - maziva na vodní bázi jsou naší nově vyvinutou a průkopnickou technologií, která využívá vodu buď jako základový olej nebo jako aditivum.
  • Naše produkty na bázi přírodních olejů, jako například Klüberbio LG 39-700, splňují velké množství očekávání specifických pro konkrétní aplikace. Kromě toho také pomáhají našim zákazníkům dodržovat stále přísnější ekologické předpisy.
  • Když jsou naše produkty a služby využívány společně s naším podpůrným programem KlüberEfficiencySupport, mohou výrobcům a provozovatelům strojů znatelně snížit spotřebu energie a provozní náklady, a tím i ulevit zatěžovaným přírodním zdrojům.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.