Etické normy pro dodavatele

Ve společnosti Klüber Lubrication máme jasné a neoddiskutovatelné požadavky na odpovědné chování vůči lidstvu a životnímu prostředí. Tyto požadavky jsou zakotveny v našich etických normách a zahrnují různé aspekty – včetně společenských, zdravotních, bezpečnostních, ekologických a ekonomických. Naše etické normy jsou založeny především na mezinárodních dohodách a zásadách, jako je Všeobecná deklarace lidských práv, směrnice Mezinárodní organizace práce (ILO) a iniciativa OSN Global Compact. Tyto normy jsou pro nás nejen závazkem, ale jsou také základem spolupráce s našimi dodavateli.

Význam našich etických norem pro dodavatele

Dodržování našich etických norem je předpokladem schválení dodavatele společnosti Klüber Lubrication. Tyto normy jsou neoddiskutovatelné a jsou páteří našeho obchodníhovztahu. Očekáváme, že naši dodavatelé s námi budou sdílet stejně vysoké standardy a hodnoty, ke kterým jsme se zavázali i my.

Naše etické normy pro dodavatele

Hodnocení Ecovadis jako součást našeho zvládání rizik

V souladu s naším závazkem udržitelnosti a etického využívání externích zdrojů si vyhrazujeme právo dále vyhodnocovat naše dodavatele prostřednictvím hodnocení Ecovadis. Toto hodnocení nám umožňuje lépe porozumět společenskému a environmentálnímu vlivu našeho dodavatelského řetězce a zajistit, aby naši dodavatelé splňovali naše normy. V našem procesu zvládání rizik se jedná o důležitý krok, který zajišťuje, aby naši obchodní partneři sdíleli naše hodnoty a zásady.

Vaše účast v hodnocení Ecovadis

Když vás vyzveme, abyste se zúčastnili hodnocení Ecovadis, očekáváme vaši aktivní účast. K zajištění etického a udržitelného dodavatelského řetězce je vaše spolupráce nezbytná. Vezměte prosím na vědomí, že odmítnutí vaší účasti může mít za následek ukončení našeho obchodního vztahu. Považujeme to za společnou odpovědnost naší společnosti a našich dodavatelů při zajišťování pozitivního vlivu na lidstvo a životní prostředí.

Další informace o hodnocení Ecovadis se zobrazí po kliknutí sem.

Odpovědnost a transparentnost: hlášení nesrovnalostí

Všechny zaměstnance, dodavatele, zákazníky a další zúčastněné strany vyzýváme, aby nahlásili jakékoli podezření nebo pochybení. To nám pomůže chránit naše hodnoty a zajistit, abychom jako organizace jednali čestně a transparentně. Další informace získáteod etického oddělení naší mateřské společnosti Freudenberg.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.