Velké pohony ozubenými věnci jsou vystaveny vysokým zátěžím a často i působení extrémně agresivních médií. Pro dlouhodobou ochranu vašich pohonů jsme vyvinuli komplexní a účinný mazací systém pro první mazání, zajíždění a provoz.

Pohon velkými ozubenými věnci se používá tam, kde je potřeba nést vysokou zátěž v rotačních trubicových pecích, válcových mlýnech a námořních navijácích. Protože tyto pohony mohou mít obrovské rozměry, je často obtížné účinně ochránit zuby kol před působením okolních vlivů. Na rozdíl od zakrytých pohonů mohou do nezakrytých pohonů vnikat nečistoty, abrazivní cement a uhelný prach nebo slaná voda, která urychluje opotřebení a korozi. Pohony ozubenými věnci jsou navíc vystaveny vysokým rázovým zátěžím.

Zejména u velkých ozubených věnců je klíčově důležité řádné mazání ve všech fázích provozu. Společnost Klüber Lubrication vyvinula speciální mazací systém prodlužující životnost ozubených věnců a chránící před jejich předčasným opotřebením: Systém A-B-C sestávající ze speciálních adhezivních maziv pro první mazání (A), záběh (B) a provozní mazání (C).

Naše speciální maziva pro první mazání chrání ozubená kola od prvního protočení a přispívají k řádnému sladění pohonu. Záběhové mazání má za cíl uhladit povrchy boků zubů a zvětšit kontaktní plochu, čímž snižuje zátěžový poměr. S našimi záběhovými mazivy odemknete úplný výkonnostní potenciál vašich zařízení. Během provozu pohonů s ozubenými věnci naše speciální maziva zajišťují, aby vaše pohony odolaly dlouhodobé rázové zátěži, korozi, smíšenému tření a působení agresivních médií. Kromě konvenčních adhezivních maziv obsahujících grafit naše produktová řada rovněž obsahuje moderní, transparentní speciální kapaliny. Ty rychle odstraňují prach z kritických mazaných míst a spolehlivě ochraňují váš pohon před opotřebením. Rovněž vyrábíme mazivo na bázi obnovitelných surovin určené speciálně pro ozubnicové pohony – tento produkt se může pochlubit skvělým výkonem i biologickou odbouratelností.

KlüberEfficiencySupport – naše odborné znalosti pro vaše pohony

Vysoké investiční náklady na velké pohony ozubenými věnci se vyplatí, pokud je zajištěna maximální provozuschopnost. . Proto vám nabízíme program KlüberEfficiencySupport, rozsáhlý balíček služeb, včetně: záběhového mazání nových nebo osoustružených velkých převodů, kontroly a údržby otevřených pohonů, mechanického ošetření pohonů ozubenými koly a zahlazení drobných poškození díky naší speciální proceduře chemického broušení. S tímto programem budete profitovat z našich dlouhodobých zkušeností v tribologickém výzkumu a vývoji.

Buďte v kontaktu

Chcete zjistit více o našich mazivech pro pohony ozubenými věnci? Kontaktujte svého místního zástupce u firmy Klüber Lubrication.

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.