Níže naleznete podrobnosti o našich očekáváních, která máme od našich dodavatelů, pokud jde o etické normy, společenskou odpovědnost, ochranu životního prostředí a klimatickou neutralitu; tato očekávání jsou založena na pěti základních principech:

  • jednat odpovědně a eticky ve všech oblastech a situacích v souladu s naším Kodexem chování a globální úmluvou OSN,
  • prokazatelně snižovat emise uhlíku s cílem do roku 2045 dosáhnout klimatické neutrality v celém dodavatelském řetězci,
  • pravidelně aktualizovat a optimalizovat hodnocení ekologické stopy / životního cyklu všech surovin a obalů,
  • zvyšovat podíl recyklátů v našich surovinách a obalech,
  • společně s našimi dodavateli vytvářet prostřednictvím inovativních produktů udržitelnější řešení pro naše zákazníky.

Tato očekávání tvoří základ naší spolupráce a našeho závazku k udržitelné budoucnosti a uhlíkově neutrálnímu podnikání. Jsme přesvědčeni, že úzká spolupráce s našimi obchodními partnery a dodavateli zajišťuje dodržování nejvyšších etických norem. Společně můžeme mít pozitivní společenský a ekologický vliv na svět.

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.