Speciální maziva používaná při výrobě oceli musí účinně fungovat nepřetržitě a v náročných provozních podmínkách. Vyvíjíme speciální maziva pro ocelářský průmysl, která splňují vaše požadavky a zároveň přispívají ke zvýšení provozuschopnosti vašich zařízení.

 • ✔ Vysoká dostupnost systému a dlouhé intervaly údržby

  ✔ Vysoká dostupnost systému a dlouhé intervaly údržby

  Naše maziva jsou přizpůsobena konkrétní oblasti použití. Pomáhají předcházet korozi a opotřebení. To umožňuje dlouhou životnost vašich systémů.

 • ✔ Velmi vysoká produktivita a dlouhá životnost

  ✔ Velmi vysoká produktivita a dlouhá životnost

  Maziva od společnosti Klüber Lubrication se vyznačují vynikající mazací schopností, teplotní odolností a odolností proti stárnutí. To umožňuje výrazně zkrátit prostoje při opravách a údržbě.

 • ✔ Šetření nákladů

  Vysoce výkonná maziva vám pomohou maximalizovat produktivitu a dostupnost s minimálními prostoji. Stroje jsou spolehlivější a mají delší životnost.

 • ✔ Konzultace s experty

  Naši odborníci vám nabízejí měřitelnou přidanou hodnotu prostřednictvím komplexních služeb a odborných znalostí z více než 90 let zkušeností.

 • ✔ Kvantifikované výsledky

  Úspory energie lze kvantifikovat podle ISO 50015 a IPMVP na podporu systémů energetického managementu (např. ISO 50001).

 • ✔ Trvale udržitelná optimalizace

  Naše poradenství vám pomůže dosáhnout vašich cílů v oblasti udržitelnosti. Zvyšte efektivitu, snižte emise a náklady, splňte ekologické normy.

Speciální maziva pro celý proces výroby oceli

Ocelárny musí své vysoké investiční náklady získat zpět díky nepřetržité výrobě s minimálními prostoji a odstávkami na údržbu. Stroje potřebují vysokou dostupnost a spolehlivost provozu po delší dobu - avšak vysoké teploty a extrémní zatížení, voda, pára a agresivní média v jejich prostředí přesahují možnosti standardních maziv.

Naproti tomu naše řada speciálních maziv pro celý proces výroby oceli je navržena tak, aby spolehlivě snižovala opotřebení a výrazně prodlužovala životnost součástí i v těch nejnáročnějších podmínkách. To zlepšuje provozuschopnost a ziskovost zařízení a zároveň snižuje spotřebu a přispívá k ochraně životního prostředí.

Speciální maziva od společnosti Klüber Lubrication se používají v mnoha aplikacích v ocelářském průmyslu, přičemž oblasti nasazení a požadavky jsou stejně rozmanité jako různé typy zařízení a vybavení:

 • Reverzibilní ventily koksovny
 • Kontinuální žíhací pec
 • Linka na elektrolytické pokovování (ETL)
 • Elektrostatický odlučovač

Přehled: Výrobky a mazací místa pro aplikace ve výrobě oceli

 • Vyšší produktivita
 • Snížení nákladů
 • Snížení počtu odstávek výroby; skutečné a plánované výrobní hodiny jsou téměř nebo zcela stejné
 • Prodloužení intervalů údržby
 • Zkrácení doby údržby
 • Prodloužená životnost stroje s vysokou spolehlivostí a dostupností 
 • Plastická maziva odolávají vysokým teplotám bez tvrdnutí
 • Zvýšená udržitelnost
 • Zvýšená spolehlivost při vysokých teplotách
 • Soulad s bezpečnostními a ekologickými předpisy
 • Menší plýtvání mazivy
 • Celosvětová výroba a distribuce speciálních maziv společnosti Klüber Lubrication 

Snížení rozmanitosti maziv přispívá k udržitelné výrobě

Snažíme se minimalizovat jakýkoli negativní dopad na životní prostředí; stejně tak naše maziva a služby nabízejí značný potenciál pro zlepšení vaší udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Tyto výhody se týkají nižší spotřeby maziv:

 • Snížení emisí CO2: Jsme certifikováni podle pravidel "International Performance Measurement and Verification Protocol" (IPMVP) a "Efficiency Valuation Organization" (EVO).
 • Menší úsilí a náklady na čištění odpadních vod, snazší prevence znečištění
 • Čistší, úhlednější a bezpečnější pracovní prostředí s menším množstvím rozlitých látek
 • Nižší spotřeba čisticích prostředků a vody
 • Menší plýtvání mazivem, méně vyplavovaného maziva ze strojů

Zvyšte produktivitu s našimi speciálními mazivy pro stroje na kontinuální lití

Kontinuální odlévání je jednou z nejkritičtějších provozních oblastí v ocelárně. Případné zastavení nebo změna segmentu této výroby v důsledku poruchy mazání může vést k obrovským výrobním ztrátám nebo zhoršení kvality výrobků. Díky našim 90letým obchodním zkušenostem máme nyní k dispozici řešení pro více než 80 různých strojů pro kontinuální lití a poskytujeme přesně ta maziva, která jsou potřebná pro zvýšení produktivity. Například naše mazivo Klüberplex HB 98-601 je syntetické mazivo pro potrubí vystavené vysokým teplotám:

 • Zvýšená životnost komponent, protože toto nové plastické mazivo se vždy dostane do ložiska a poskytuje lepší ochranu při vysokých teplotách.
 • Žádná tendence ke ztvrdnutí ani při teplotách vyšších než 250 °C
 • Vyšší produktivita díky menšímu počtu neplánovaných výměn ložisek 
 • Snížená spotřeba maziva díky optimální aplikaci produktu
 • Snížení nákladů díky prodlouženým intervalům domazávání

 

Zvládněte náročné podmínky s naším speciálním mazivem pro válcovny za tepla.

Válcovny za tepla jsou vystaveny vysokému zatížení a nárazům, spolu se znečištěnou vodou, párou, vodním kamenem a válcovacím olejem. Lze použít ruční nebo centrální mazání. Mazivo Klüberplex BE 91-502 s provozní teplotou -10 až 160 °C je vhodné pro horké válcovací linky a nabízí mnoho klíčových výhod:

 • Mimořádná přilnavost na kovových površích
 • Vynikající těsnicí vlastnosti
 • Vysoká mechanická stabilita
 • Zachovává si své vlastnosti i při vysokém obsahu vody
 • Odolnost vůči vodě a vodní páře
 • Možnost prodloužení intervalů mazání
 • Menší potřeba zásahů do ložiska
 • Větší ochrana proti opotřebení prodlužující životnost ložiska
 • Bezpečné pro personál, protože výrobek neobsahuje žádný nebezpečný materiál ani těžké kovy

Ať už jste kdekoliv

Naši odborníci rozumí celému procesu výroby oceli, od zpracování rudy přes válcovny až po dokončovací linky, koksovny, vysoké pece, spékací linky a vápenky. Poskytují osobní poradenství při výběru správného maziva, ať jste kdekoli. Náš komplexní sortiment neustále rozšiřujeme o nová řešení, která zahrnují technické inovace již od samého počátku.

Naše celosvětová přítomnost znamená, že máme vždy po ruce výzkumné a vývojové kapacity, přičemž časová náročnost, složitost a náklady na logistiku jsou minimalizovány.

 

Přehled Vašich výhod:

 • Vyšší produktivita
 • Snížení nákladů
 • Snížení počtu odstávek výroby
 • Prodloužení intervalů údržby
 • Prodloužená životnost stroje s vysokou spolehlivostí a dostupností
 • Větší udržitelnost
 • Dodržování bezpečnostních a ekologických předpisů
 • Menší plýtvání mazivy
 • Celosvětová výroba a distribuce speciálních maziv společnosti Klüber Lubrication
 • Přehled: výrobky a mazací místa pro aplikace ve výrobě oceli

  Čtěte více

Kontaktujte nás - zůstaňte konkurenceschopní

Hledáte vhodné speciální mazivo pro vaši oblast použití? Máte dotazy nebo potřebujete poradit se speciálním řešením? Jsme zde, abychom vám pomohli - poraďte se s našimi odborníky o vašem projektu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.