Společnost Klüber Lubrication spolupracuje s dodavateli originálního vybavení (OEM) v textilním průmyslu, přičemž pracuje na samé hranici technických možností. Díky této spolupráci jsme dosáhli významných pokroků v oblasti životnosti a účinnosti strojů a zařízení na výrobu textilu spolu s významným snížením potřeby údržby. Výsledek: vyšší produktivita a nižší spotřeba cenných zdrojů. Jako váš kompetentní partner pro textilní průmysl pomáhají naši technici Technické podpory podporovat vaši konkurenceschopnost výrobce textilu.

Ve zkratce: podpora mazání pro textilní průmysl od společnosti Klüber Lubrication

 • Speciální maziva šitá na míru vašim požadavkům: od spřádání až po povrchovou úpravu – nabízíme vám řešení, která nejlépe odpovídají konkrétním potřebám mazání každého komponentu. Vaše požadavky tvoří základ pro výběr správného maziva.
 • Neustálá snaha o zajištění optimálních výsledků: specifické požadavky textilního průmyslu jsou pro nás měřítkem pro vývoj a testování speciálních maziv. Naši odborníci mají k dispozici více než 100 zkušebních zařízení. Takové možnosti jsou ve světě průmyslového mazání zcela unikátní.
 • Inovativní služby: kromě našich speciálních maziv vám můžeme nabídnout i pokročilé služby. Od měření energií pro zvýšení udržitelnosti a ziskovosti, přes automatické dávkovače maziva a mnoho dalších.

Před jakými výzvami stojí textilní průmysl?

Změny vlhkosti vzduchu, kolísání teplot a vysoké zatížení jsou jen některé z problémů ovlivňujících textilní výrobu. Současně chce textilní průmysl jednat udržitelným způsobem, aby dostál své vlastní podnikatelské odpovědnosti a chránil životní prostředí. Maziva navržená společností Klüber Lubrication pro potřeby textilního průmyslu přispívají k dodržování těchto požadavků a přinášejí s sebou zvýšenou produktivitu, která je součástí plánu zlepšování udržitelného rozvoje u zákazníka.

Kde se v textilním průmyslu používají maziva?

Na maziva hledíme jako na základní konstrukční prvek textilních strojů. Musí odpovídat požadavkům na jednotlivé komponenty a zajistit tak co nejefektivnější dosažení optimálního výkonu. S našimi speciálními mazivy můžeme pokrýt celý výrobní proces v textilním průmyslu, včetně:

 • Spřádacích strojů: vynikající ochrana proti korozi u ložisek, spřádacích rotorů, rozvolňovacích válců, spřádacích čerpadel a zvlákňovacích trysek
 • Pletacích strojů: dlouhá životnost s minimálními požadavky na údržbu jehel a platin, kluzných kolejnic a vodicích tyčí
 • Tkacích strojů: delší intervaly mezi údržbami díky mazání pohonů, klešťových tkalcovských stavů a řetězů s použitím minimálního množství maziva
 • Dokončovacích strojů: odolnost proti působení vody, páry, kyselých a zásaditých roztoků pro použití s napařovacími stroji, valivými ložisky, kompenzátory a válci
 • Napínacích rámů: méně úsad díky vysokému separačnímu účinku na dopravníkové řetězy, nastavovací vřetena, jehelní tyče a spony

Zvýšení produktivity o 150 % s mazivy pro textilní průmysl

Společnost Klüber Lubrication vyvinula syntetický převodový olej s vlastnostmi odpovídajícími požadavkům textilních strojů s cílem významně přispět k udržitelnému rozvoji v textilní výrobě. Náš syntetický převodový olej zvýšil produktivitu o 150 % a v důsledku toho došlo k prodloužení intervalů údržby z 8 000 na 20 000 hodin. Výsledek:

 • výrazně nižší spotřeba přírodních zdrojů
 • efektivní a úsporné využívání surovin
 • menší objem odpadu
 • zvýšená bezpečnost práce díky nižší spotřebě maziva
 • vyšší efektivita nákladů pro provozovatele

Udržitelnost a výkonnost mohou jít ruku v ruce díky používání optimálního maziva.

Zlepšete udržitelnost v textilní výrobě ve spolupráci se společností Klüber Lubrication

Zlepšení efektivity a prodloužení životnosti strojů – to vše přispívá k cílům udržitelnosti textilního průmyslu. Již více než 90 let zkoumáme a vyvíjíme účinná a spolehlivá maziva pro průmyslové aplikace, která pomáhají našim zákazníkům splnit jejich požadavky na udržitelnost.

Bez ohledu na výzvy, kterým ve svém textilním provozu čelíte, se snažíme najít optimální řešení pro všechny vaše potřeby. K tomu využíváme program KlüberEfficiencySupport, což je servisní koncepce, která vám pomůže snížit náklady, spotřebu a výrobní ztráty ve vašich výrobních provozech. Výsledkem může být doporučení vhodných standardních produktů nebo alternativně produktů připravených podle vašich individuálních požadavků. Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak by vám naše mazivo mohlo pomoci, rádi vám kdykoli osobně poradíme.

Výhody pro vás:

 • Delší servisní intervaly
 • Kratší prostoje a vyšší produktivita
 • Nižší riziko kontaktu mezi přízí nebo látkou a mazivem
 • Podpora našich odborníků z celého světa

Zde naleznete produkty všechny dílčí segmenty pro textilní průmysl

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.