Синтеровани - метални - лагери

Смазани веднъж – защитени завинаги

Синтерованите лагери имат много приложения, например в електрическите мотори на превозните средства, вентилатори, домакински уреди и електрически инструменти. Използвайки нашите фини смазочни материали, синтерованите лагери се движат гладко, без да се изисква поддръжка или обслужване през целия им експлоатационен живот, което…

Синтерованите лагери се използват, когато има специални изисквания за ниски нива на шум, когато натоварванията са променливи или има малко налично пространство. 


Те са съставени от пресован метален прах, чиито пори са импрегнирани със смазка. Импрегниращото масло или течност осигуряват постоянно смазване на лагерите. Изборът на смазочен материал зависи от приложението и има решаващо влияние върху функционалността и експлоатационния живот на Вашите лагери. Високите температури, например, могат лесно да увеличат корозията, ако смазочният материал не е съвместим с лагера. Изборът на подходящия смазочен материал за Вашите нужди също така е основан на вискозитета, съвместимостта с пластмаси и уплътнения, изискванията за намалено износване при стартиране и термично поведение.

 

Нашето близко сътрудничество с доставчици на автомобилната индустрия и производители на оборудване и синтеровани лагери обогатява нашия опит. Широката ни гама от специални смазочни материали непрекъснато се разширява с нови импрегниращи масла и течности, например високоефективни масла с температурен диапазон от -65 °C до +230 °C и специални течности, които редуцират шума на лагерите дори при чести промени на посоката.

 

MIKROZELLA – допълнителна смазка за удължаване на експлоатационния живот

MIKROZELLA е смазочен материал, съхраняващ масла и течности, което позволява продължителност на работата до 200 000 часа. Този пластмасов гел-резервоар за масло освобождава смазочния материал за дълъг период от време и при променливи условия на работа.

 

Непрекъснати проби и тестове

Продуктите, които разработваме, минават през непрекъсната проверка на специални тестови платформи, с цел да се идентифицират възможностите за приложение и да се провери съвместимостта им с други материали. В допълнение на това, ние си сътрудничим с реномирани учебни заведения, което допълва нашия опит и ползи.

 

Можете да се свържете с Вашето лице за контакт от Klüber Lubrication чрез тази страница за контакт. Ще очакваме Вашата обратна връзка.