Железопътни линии

Специални смазочни материали за по-добра надеждност

В железопътната индустрия смазочните материали играят основна роля за гарантиране надеждната работа на превозните средства и инфраструктурата. Ние разработваме високоефективни смазочни материали въз основа на дългогодишното ни сътрудничество с производители и оператори, допринасяйки за гладкото функциониране на Вашите…

Безпроблемната работа на влаковете и инфраструктурата е от съществено значение за поддържане на графика. Повредата на един важен компонент или на железопътните точки поради климатични условия, вибрации или ударни натоварвания може да доведе до значителни смущения в трафика на влаковете и до финансови загуби.

 

Изпробвани и тествани на нашите собствени тестови платформи

С ангажимента си да отговорим на изискванията на нашите клиенти, ние разработихме серия от високоефективни смазочни материали, които стъпка по стъпка включваме в нашата обширна тестова платформа. Например ние проектирахме трансмисионно масло, което можете да използвате при високи температури и до минус 60 °С. Ние постоянно подобряваме резервния капацитет на нашите смазочни материали, като например за лагерите на тяговите двигатели, намалявайки разходите за експлоатационния цикъл.  Всеки един нов смазочен материал за специфични точки е цялостно изпитан в нашите тестови платформи с цел да се определи неговата приложимост в тази област. От изключителна важност е да се използват смазочни материали, които запазват характеристиките на продукта независимо от условията на околната среда, като се гарантира ниско нагнетяване при смяна на точките, за да се избегне претоварване на компонентите.

 

Понеже опазването на околната среда е важно за всички нас, много от нашите новоразработени смазочни материали са бързо биоразградими. С такива продукти ще можете да отговорите на постоянно увеличаващите се изисквания, наложени на влакове и съоръжения за предотвратяване замърсяването на подпочвените води например.

 

Нашите високоефективни смазочни материали Ви осигуряват жизненоважни предимства, които повишават ефективността при експлоатацията: удължени интервали на повторно смазване и поддръжка, по-дълъг живот на компонентите, по-надеждни железопътни услуги и намаляване на оперативните разходи в сравнение с конвенционални продукти. Ето защо много известни производители се доверяват на нашите смазочни материали и ги използват за първоначалното оборудване в своите железопътни превозни средства.

Ако искате да научите повече за нашите решения, моля, кликнете тук, за да се свържете с нас.

 

Резюме на Вашите ползи:

- надеждна работа на железопътните превозни средства и инфраструктурата

- намалени разходи поради по-продължителни интервали на повторно смазване и намалено износване

- бързо биоразграждане на смазочните материали

- подобрена рентабилност поради намалени разходи по време на експлоатационния цикъл

Product finder
Product finder

Do you want to find the best lubricant solution for your industry?

Please, click here