Устойчивостта като част от нашата корпоративна отговорност

Klüber Lubrication публикува своя нов, пети по ред доклад за устойчивост. С доклада от 2020 г. специалистът по смазочни материали документира по-нататъшното успешно развитие на програмата си за устойчивост.

Това включва, наред с другото, повишена съгласуваност с Целите за устойчиво развитие на ООН, разширяване и засилване на целите в областта на климата, както и по-нататъшно развитие на системата с показатели за устойчивост, която Klüber Lubrication използва за оценка на своето продуктово портфолио по отношение на устойчивостта.

Петият доклад за устойчивостта показва как Klüber Lubrication отговорно проектира бизнес процесите с оглед на нуждите и изискванията на нашето общество и околната среда. Целта на стратегията е да осигури иновативни решения по веригата за създаване на стойност, като се помага на клиентите на компанията да постигнат своите цели при същевременно намаляване на въздействието върху природните ресурси.

Като експерт по смазване на диференцирани, сложни технически системи Klüber Lubrication има корпоративна култура, която обхваща не само технологичните аспекти на производството, но и произтичащите дългосрочни последици за хората, обществото и екосистемите на планетата.

Научете повече за Устойчивостта в Klüber Lubrication на нашата Страница за устойчивост.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.