Как правилният смазочен материал може да подобри енергийната ефективност на Вашето съоръжение

Триенето е най-големият враг на ефективността, както е видно от 100-те млн. тераджаула, необходими в цял свят за преодоляването му (1). Технологично усъвършенстваното смазочно масло обаче може значително да повиши ефективността; в повечето съвременни коли например се използват моторни масла с много нисък вискозитет, като същевременно са по-ефективни, мощни и надеждни в сравнение с предишните модели. Тъй като минералните масла са заменени от синтетични, специалните смазочни материали и стриктното наблюдение могат да донесат ползи на промишлените приложения - например в химическата промишленост, която е най-големият потребител на енергия и изкопаеми горива.

Предизвикателство за химическата промишленост

Химическата промишленост, включително нефтохимическата, е най-големият източник на емисии на парникови газове (GHG), като отделя около 20% от всички парникови газове в света2. В тази връзка в Klüber Lubrication сме разработили KlüberEnergy като многостъпков процес, който да помогне на клиентите в този сектор да увеличат ефективността на процесите и да покажат икономии на производствена енергия. Стъпките включват енергийни консултации, измерване на енергията, анализ и отчитане на потреблението на енергия. Могат се определят количествено икономии в съответствие с ISO 50015 и IPMVP* в подкрепа на системите за управление на енергията (напр. ISO 50001).

Помагаме на нашите клиенти да изпълняват непрекъснатите изисквания за усъвършенстване и да постигат външни цели, за да могат да кандидатстват за програми за стимулиране. Компресорите, редукторите, системите за пренос на топлина и топлообменниците се считат за приложения с възможности за икономия на енергия. Процесът води до ясно и просто отчитане на съответните стойности, включително икономии на разходи, емисии на CO2, възвращаемост на инвестициите и потребление на енергия.

 

Компресори

В редица химични процеси се използват въздушни, газови и хладилни компресори, като често работят при екстремни условия. Недобрият избор на смазочен материал може пряко да засегне надеждността и ефективността на компресора и да причини катастрофална повреда. При газовите компресори положението е особено критично, тъй като компресорните масла могат да реагират с технологичните газове или да въздействат на катализаторите надолу по веригата, като причинят производствени проблеми.

Употребата на минерални масла в приложения за промишлени компресори е отживелица. Минералното масло е известно с ниския си вискозитет спрямо температурно поведение и ниска устойчивост на оксидация. Минералните смазочни масла обикновено се разграждат в компресорите с нова технология и висока мощност. Високата работна температура води до драстичен спад на вискозитета и преждевременно износване като позволява триене метал в метал. Съществува голяма вероятност разлагането на минералното масло да доведе до образуване на лепкави остатъци и утайка, което влияе на ефективността на оборудването.

Klüber Lubrication предлага пълна гама компресорни масла Klüber Summit, независимо от типа технология на Вашия компресор. Клиентите, които имат съмнения за недобра ефективност в приложенията на компресорите, могат да се възползват от анализа на състоянието на маслото KlüberMonitor и програмите за отстраняване на проблеми KlüberEnergy.

Ако във Вашия винтов компресор са се образували лепкави остатъци или утайка, можете да го почистите с Klüber Summit Varnasolv и след това да преминете към компресорно масло Klüber Summit за повишаване на ефективността с до 5%.
 

Редуктори

В химическата промишленост редуктори се използват в реакторни бъркалки, бъркачки, екструдери, конвейери, мелници, центрофуги, охладителни кули, кофъчни елеватори, ротационни сушилни/охладители и друго ротационно оборудване. Те са предназначени да предават мощност от електродвигател към движещо се оборудване, а смазването може пряко да повлияе на тяхната ефективност

Смазочните материали на базата на полигликоли (PAG), като нашето продуктово семейство Klübersynth GH 6, предлагат най-добрата енергийна ефективност, най-дълъг експлоатационен живот и най-висока защита от износване. По отношение на производителността, смазочните материали на базата на PAG превъзхождат всички други синтетични базови масла, особено при приложения с висока степен на плъзгане, като червячни и хипоидни зъбни колела. Възможно е подобряване на процеса, тъй като по-ниският коефициент на PAG маслата намалява триенето в скоростните кутии, което води до по-ниска работна температура и намалена загуба на мощност.

Поддържайте оборудването чисто, за да запазите ефективността

Нагарът, утайките и лепкавите остатъци са най-сериозното предизвикателство пред ефективността в химическата промишленост. Много химически предприятия все още използват минерални масла при тежки условия и големи натоварвания. Довеждането на минералните масла до границите на ефективност и експлоатационен живот най-вероятно ще доведе до образуване на лепкави остатъци и нагар в цялото оборудване или циркулационна система. Тези лепкави остатъци ще доведат до по-висока консумация на енергия, блокиране на клапани, прегряване, запушване на маслопроводи и филтри, както и до увеличено време на престой за техническо обслужване.

Klüber Summit Varnasolv е концентриран кондиционер, който действа като почистващ препарат/диспергатор за разтваряне на лепкави остатъци и нагар по време на работата на различни елементи на оборудването без да е необходимо разглобяване. Може да се смесва с минерални масла, синтетични въглеводороди, естерни масла и полигликоли. Продуктът може да възстанови ефективността на системите за топлопредаване, в които са се натрупали твърди отлагания, известни като течно коксуване, върху вътрешните повърхности на тръбите. Ако не бъде предотвратено, течното коксуване може да намали коефициента на топлопредаване на системата, да повиши консумацията на енергия и температурата на отработените газове и дори да блокира тръбопроводи, като предизвика опасност от пожар и експлозия.

Тъй като много химически предприятия лавират между избор по отношение на въглеродния отпечатък и ограничения производствен капацитет, те могат или да добавят нови производствени линии и да платят за това, или да подобрят ефективността на процесите. Понякога клиентите решават да използват подобрената енергийна ефективност, постигната чрез нашите специални смазочни материали, за увеличаване на производството, вместо за намаляване на потреблението на енергия.

Независимо от Вашите амбиции по отношение на енергийната ефективност или бизнес цели, можете да се свържете с нас за безплатна консултация. Нашите познания за приложението в съчетание със специалните ни смазочни материали са рецептата за повишаване на ефективността и надеждността на процесите.

Автор:
Джонатан Вендити, химик
Мениджър Глобални пазари в химическата промишленост

Източници

1.    Global impact of friction on energy consumption, economy and environment, FME transactions, K.           Holmberg, A. Erdemir, 2015.
2.    Global Efficiency Intelligence, Инфографика: Потребление на енергия и емисии в химическата         промишленост , Али Хасанбейги, 11 ноември 2018 г.

* IPMVP: Международен протокол за измерване и удостоверяване на резултатите

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.