Klübermatic NOVA

Независима от температурата електрохимична система за смазване

Klübermatic NOVA може да се използва за всякакви приложения при температури между -20 °C и +60 °C.

С натискане на бутона на контролния блок на Klübermatic NOVA може да се настрои времето за изпразване в диапазон от 1 до 12 месеца. След това контролният блок ще изчисли количеството газ, необходимо за постоянното и надеждно освобождаване на смазочните материали през това време, като се има предвид температурата на околната среда. Klübermatic NOVA се състои от контролен блок за многократна употреба, LC блок (LC = lubricant canister, съд със смазочен материал) с вграден вентил за задържане на маслото, с вместимост 125 см3 грес или масло и защитен капак.

Характеристика на дозатора Ползите за Вас
Електронен контролен блок с интегрирана температурна компенсация
 • Лесен за употреба
 • Може да настроите периодите за работа, така че те да отговарят на променливи температури. Така системата става независима от температурата
 • В сравнение с други електрохимични дозатори за смазочни материали стартира много по-бързо (в рамките само на един ден). Следователно точката на смазване се захранва непрекъснато от самото начало
 • Контролен блок за многократна употреба
LCD дисплей и бутон за управление
 • Регулируемо време за изпразване от 1 до 12 месеца
 • Времето за изпразване може да бъде регулирано според променящите се изисквания по всяко време
 • Възможно е постоянното наблюдение на състоянието чрез дисплей функцията
Работен температурен диапазон от -20 до +60 °C (-4 до 140 °F)
 • Универсална употреба в широк температурен диапазон, както и при променлива температура на околната среда
Сертификация за IP 65 защита
 • Може да се използва в помещения с риск от експлозия
 • Подобрена безопасност на работното място
Прозрачен корпус
 • Визуална проверка на запълнения обем