GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA

Obj. č.: 039078 Provozní mazivo pro otevřené pohony

GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA je adhezní mazivo pro použití roz-prašováním na bázi ropného oleje. Výrobek je zmýdelněn hliníkovým komplexem a obsahuje jemný grafit (pevné mazivo). Výrobek má vyso-kou tlakovou zatížitelnost a je aditi-vován přísadami snižující opotře-bení, přísadami zlepšujícími adhezi a obsahuje inhibitory koroze. GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA neobsahuje bitumen, rozpouštědla, těžké kovy ani chlor.

GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA

Výhody pro váš provoz

  • Provozní mazivo pro otevře-né pohony

  • Neobsahuje těžké kovy, rozpouštědla nebo chlor

  • Přípravek k okamžitému použití

  • Snadno použitelný pomocí rozprašovacích přístrojů

  • Optimální ochrana boků zubů při extrémních zatíženích a vibracích

  • Výborně se hodí pro teplé a horké klimatizační zóny

  • Vysoká životnost filmu maziva

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.