Kluzné laky

Čisté a odolné suché mazání

Ať se již jedná o vysoké teploty, speciální hygienické požadavky nebo vysoce zatížené strojní díly, kluzné laky nabízejí v porovnání s běžnými oleji a plastickými mazivy mnoho výhod. Pomocí našich kluzných laků optimalizujete součinitele tření a kluzné vlastnosti Vašich strojních dílů, čímž prodlužujete jejich životnost.

Kluzné laky na materiálech a strojních dílech vytvářejí souvislou vrstvu maziva, která snižuje tření. Tato vrstva je suchá a silně adhezní. V případě použití olejů a plastických maziv vzniká možnost jejich skápnutí, ale v případě aplikace kluzných laků zůstává vše suché, což je právě v případě vysokých hygienických a bezpečnostních požadavků důležitá výhoda. Tato pevná maziva je kromě toho možné aplikovat i při teplotách nad 300 °C. V našem produktovém portfoliu máme jak kluzné laky pro kovové povrchy, tak i pro plasty a elastomery. Při používání našich kluzných laků výrazně snížíte opotřebení Vašich strojních dílů, čímž snížíte náklady na údržbu.

Kluzné laky pro kovové povrchy

Používáním kluzných laků chráníte kovové povrchy před opotřebením a korozí. Tyto produkty jsou vhodné zejména pro aplikace při velmi vysokých nebo nízkých teplotách, při působení agresivních médií, ultrafialového nebo rentgenového záření, jakož i pro použití za vakua. Tato speciální maziva zajišťují například u funkčních dílů bezpečnostních pásů konstantní součinitele tření po celou dobu jejich životnosti.

Pro kovové povrchy jsme kromě jiného s produktem Klübertop TN 01-311A/B vyvinuli velmi výkonný kluzný lak s obsahem nanočástic. Provedená měření ukazují, že v porovnání s běžnými kluznými laky je možné životnost strojních dílů prodloužit pět- až desetkrát.

Zde naleznete výběr našich laků pro kovové povrchy:
Klübertop TN 01-311A/B
Klübertop TP 46-111
Klübertop TM 06-111
Klübertop TG 05 N

Kluzné laky pro plasty

Kluzné laky pro aplikaci na plasty musí zajišťovat nízké součinitele tření a spolehlivě chránit před opotřebením. Kromě toho by také měly snižovat hlučnost a prodlužovat životnost strojních dílů. Přitom je pro výběr kluzného laku rozhodující, aby měl dobrou adhezi na dílech, na které bude aplikován. V našem produktovém portfoliu naleznete řadu speciálních kluzných laků, které jsou vhodné pro plasty na bázi PA, PPS, ABS, PC, POM a PE.

Naše kluzné laky pro nanášení na plasty jsou kromě jiného:
Klüberplus S03-105
Klübertop TP 36-1300 A/B

Kluzné laky pro elastomery

Také u těchto kluzných laků je důležitým výběrovým kritériem dobrá snášenlivost s elastomery. Kromě toho musí často odolávat působení ultrafialového záření a protažení až o 150 procent. Pomocí našich speciálních laků pro těsnicí prvky a elastomery zvyšujete odolnost proti opotřebení a prodlužujete životnost těchto materiálů. Zároveň zlepšíte optický a hmatový vjem viditelných elastomerových dílů, snížíte rušivé zvuky a usnadníte montáž. Naše speciální mazivo Klübertop TP 38-901 má kromě jiného certifikaci podle NSF pro kategorii H1 a schválení pro armatury s pitnou vodou DVGW.

Všechny naše světlé kluzné laky mísitelné s vodou z řady Klübertop a Klüberplus je možné bez snížení jejich výkonu zbarvit pomocí běžných pigmentových past. Tím můžete zdůraznit menší díly nebo je barevně odlišit pro výrobu, a tak zamezit jejich záměně.

Následující kluzné laky pro nanášení na elastomery by Vás mohly zajímat:
Klübertop TP 38-901.
Klübertop TP 29-1310 A/B
Klübertop TP 28-1311

Pokud byste se chtěli více dozvědět o našich kluzných lacích, kontaktujte nás. Za tímto účelem můžete použít tuto kontaktní stránku.